تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

شال‌های دست بافت کشمیرۀ هرات در میدان‌های هوایی جهان عرضه می‌شود

ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا، درچارچوب یک برنامه برای شال‌های دست بافت از کشمیرۀ ولایت هرات در میدان‌های هوایی جهان بازاریابی می‌کند.

مسؤولان کارخانۀ کشمیره و کُرک هرات می‌گویند که نهاد «گلدوزی» با طراحی روی چادرها و شال‌های کشمیره که در این کارخانه بافت می‌شوند، این شال‌ها را به بازارچه‌ها در میدان‌های هوایی جهان عرضه خواهد کرد.

آنان می‌گویند که با رسیدن این فراورده‌ها به بازارهای جهان، ارزش آن تا چند برابرافزایش میابد.

عبدالبصیر هوتک، مسؤول کارخانۀ کشمیره و کُرک هرات در این باره می‌گوید: «کارهایی دیگری بیشتری برای گلدوزی صورت بگیره و از طریق آنها به بازارهای جهان برسد.»

در همین حال، مسؤولان نهاد گلدوزی که در چارچوب برنامه‌های ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا کار می‌کنند، می‌گویند که با رسیدن این فراورده‌ها به بازارهای جهانی، زمینه‌ها برای توسعه کاروبار زنان گلدوز فراهم خواهند شد.

سوزن سلامبگ، مسؤول برنامۀ گلدوزی در ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا بیان داشت: «چیزی که برای ما مهم است تنها فروشات این کالاها نیست، بل برای ما مهم این است که به ده‌ها هزاربانویی که در بخش گلدوزی در کشور کار می‌کنند مهم است تا برای آنان زمینه‌های کار فراهم شود.»

ساخته‌های دستی زنان افغانستان در بازارهای جهانی علاقه‌مندان زیادی دارند، اما به گفتۀ مسؤولان وزارت تجارت و صنایع، در حال حاضر مشکلات در رسیدن این کالاها به بازارهای جهانی یک مشکل است.

بازرگانی

شال‌های دست بافت کشمیرۀ هرات در میدان‌های هوایی جهان عرضه می‌شود

مسؤولان برنامۀ گلدوزی ادارۀ توسعه جهانی امریکا می‌گویند که برای طراحی بهتر شال‌های کشمیرۀ ولایت هرات، بیش از پنجاه بانوی گلدوز را استخدام کرده اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا، درچارچوب یک برنامه برای شال‌های دست بافت از کشمیرۀ ولایت هرات در میدان‌های هوایی جهان بازاریابی می‌کند.

مسؤولان کارخانۀ کشمیره و کُرک هرات می‌گویند که نهاد «گلدوزی» با طراحی روی چادرها و شال‌های کشمیره که در این کارخانه بافت می‌شوند، این شال‌ها را به بازارچه‌ها در میدان‌های هوایی جهان عرضه خواهد کرد.

آنان می‌گویند که با رسیدن این فراورده‌ها به بازارهای جهان، ارزش آن تا چند برابرافزایش میابد.

عبدالبصیر هوتک، مسؤول کارخانۀ کشمیره و کُرک هرات در این باره می‌گوید: «کارهایی دیگری بیشتری برای گلدوزی صورت بگیره و از طریق آنها به بازارهای جهان برسد.»

در همین حال، مسؤولان نهاد گلدوزی که در چارچوب برنامه‌های ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا کار می‌کنند، می‌گویند که با رسیدن این فراورده‌ها به بازارهای جهانی، زمینه‌ها برای توسعه کاروبار زنان گلدوز فراهم خواهند شد.

سوزن سلامبگ، مسؤول برنامۀ گلدوزی در ادارۀ توسعۀ جهانی امریکا بیان داشت: «چیزی که برای ما مهم است تنها فروشات این کالاها نیست، بل برای ما مهم این است که به ده‌ها هزاربانویی که در بخش گلدوزی در کشور کار می‌کنند مهم است تا برای آنان زمینه‌های کار فراهم شود.»

ساخته‌های دستی زنان افغانستان در بازارهای جهانی علاقه‌مندان زیادی دارند، اما به گفتۀ مسؤولان وزارت تجارت و صنایع، در حال حاضر مشکلات در رسیدن این کالاها به بازارهای جهانی یک مشکل است.

هم‌رسانی کنید