تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

شرکت آریانا پس از ۱۰ سال برای نخستین‌بار درآمدزا شده‌است

«ما می‌کوشیم که طیاره‌های جدید را شامل پروازهای خود بسازیم. سکتورهای پروازی را زیاد بسازیم و برنامه‌های حج سال‌های آینده را نیز با موفقیت عملی بسازیم.»

مسؤولان شرکت هوایی آریانا می‌گوید که برای نخستین‌بار در ۱۰ سال پسین شرکت آریانا در سال مالی گذشته چهارونیم میلیون دالر مفاد کرده‌است.

این مسؤولان می‌گویند که با وجود حمایت‌های حکومت در سال‌های گذشته، شرکت آریانا همواره با زیان کار می‌کرد، اما برای نخستین‌بار در جریان سال گذشته مالی این شرکت سودآور شده‌است.

آنان می‌گویند که از ۴.۵ دالر مفاد خالص این شرکت در سال مالی گذشته، تنها چهار میلیون دالر آن از روند حمل‌ونقل حاجیان به عربستان سعودی‌است.

مسؤولان شرکت آریانا می‌گویند که در کنار مفاد قناعت‌بخش، سال گذشته مالی توانسته‌اند دو میلیون دالر در هزینه‌های این شرکت صرفه‌جویی کنند.

احمدشاه احمدزی، معاون مالی شرکت آریانا، می‌گوید: «اگر شمار حساب‌های ۱۰ سال گذشته را که از سوی نهاد‌های گونه‌گون تفتیش شدند، ببینید این شرکت همواره با زیان بود، اما این نخستین‌بار است که مفاد می‌کنیم.

از سویی هم، مسؤولان این شرکت می‌گویند که بر بنیاد برنامۀ پنج‌سالۀ شان، اگر حکومت ۵۰ میلیون دالر در این شرکت سرمایه‌گذاری کند، آنان در پنج سال آینده ۱۰۰ میلیون دالرسود خواهند کرد.

این مسؤولان با تأکید به خرید چند هواپیمای دیگر برای پروازهای جهانی با کمک حکومت، می‌گویند که قرار است دو هواپیمای کوچک برای پروازهای داخلی از درآمد‌های این شرکت بخرند.

امین ایازی، معاون اداری شرکت آریانا می‌گوید: «ما می‌کوشیم که طیاره‌های جدید را شامل پروازهای خود بسازیم. سکتورهای پروازی را زیاد بسازیم و برنامه‌های حج سال‌های آینده را نیز با موفقیت عملی بسازیم.»

از سویی هم، مسؤولان شرکت آریانا با رد رشوه‌ستانی مسؤولان این شرکت از یک شرکت پیمان‌کارِ ساختمانی، که قرار بود ساختمان جدید شرکت آریانا را بسازد، می‌گویند که قرار است این پروژه پس‌از ایجاد طرح جدید، دوباره به داوطلبی گذاشته شود.

بازرگانی

شرکت آریانا پس از ۱۰ سال برای نخستین‌بار درآمدزا شده‌است

«ما می‌کوشیم که طیاره‌های جدید را شامل پروازهای خود بسازیم. سکتورهای پروازی را زیاد بسازیم و برنامه‌های حج سال‌های آینده را نیز با موفقیت عملی بسازیم.»

Thumbnail

مسؤولان شرکت هوایی آریانا می‌گوید که برای نخستین‌بار در ۱۰ سال پسین شرکت آریانا در سال مالی گذشته چهارونیم میلیون دالر مفاد کرده‌است.

این مسؤولان می‌گویند که با وجود حمایت‌های حکومت در سال‌های گذشته، شرکت آریانا همواره با زیان کار می‌کرد، اما برای نخستین‌بار در جریان سال گذشته مالی این شرکت سودآور شده‌است.

آنان می‌گویند که از ۴.۵ دالر مفاد خالص این شرکت در سال مالی گذشته، تنها چهار میلیون دالر آن از روند حمل‌ونقل حاجیان به عربستان سعودی‌است.

مسؤولان شرکت آریانا می‌گویند که در کنار مفاد قناعت‌بخش، سال گذشته مالی توانسته‌اند دو میلیون دالر در هزینه‌های این شرکت صرفه‌جویی کنند.

احمدشاه احمدزی، معاون مالی شرکت آریانا، می‌گوید: «اگر شمار حساب‌های ۱۰ سال گذشته را که از سوی نهاد‌های گونه‌گون تفتیش شدند، ببینید این شرکت همواره با زیان بود، اما این نخستین‌بار است که مفاد می‌کنیم.

از سویی هم، مسؤولان این شرکت می‌گویند که بر بنیاد برنامۀ پنج‌سالۀ شان، اگر حکومت ۵۰ میلیون دالر در این شرکت سرمایه‌گذاری کند، آنان در پنج سال آینده ۱۰۰ میلیون دالرسود خواهند کرد.

این مسؤولان با تأکید به خرید چند هواپیمای دیگر برای پروازهای جهانی با کمک حکومت، می‌گویند که قرار است دو هواپیمای کوچک برای پروازهای داخلی از درآمد‌های این شرکت بخرند.

امین ایازی، معاون اداری شرکت آریانا می‌گوید: «ما می‌کوشیم که طیاره‌های جدید را شامل پروازهای خود بسازیم. سکتورهای پروازی را زیاد بسازیم و برنامه‌های حج سال‌های آینده را نیز با موفقیت عملی بسازیم.»

از سویی هم، مسؤولان شرکت آریانا با رد رشوه‌ستانی مسؤولان این شرکت از یک شرکت پیمان‌کارِ ساختمانی، که قرار بود ساختمان جدید شرکت آریانا را بسازد، می‌گویند که قرار است این پروژه پس‌از ایجاد طرح جدید، دوباره به داوطلبی گذاشته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره