تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

عملی‌شدن طرح ایجاد نخستین بندر خشکۀ معیاری در غرب کشور

ایجاد بندرهای معیاری در کشور یکی‌از برنامه‌هایی مهم برای رُشد بازرگانی افغانستان با جهان، گفته می‌شود.

مسؤولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که با ایجاد نخستین بندر خشکۀ معیاری در نیمروز، گذشته از سهولت‌ها در روند طی مراحل کالاهای بازرگانی درغرب کشور، زمینه‌ها برای کارگیری از راه لاجورد نیز، فراهم خواهد شد.
 
وزارت ترانسپورت می‌گوید که عملی‌سازی طرح ایجاد بندرهای خشکه در کشور، از نیمروز و آقینه که راه‌های چابهار و لاجور به آن‌ها منتهی می‌شوند، آغاز خواهند شد.
 
فوزیه احسانی، معین وزارت ترانسپورت، می‌گوید: «ما نخستین بندر معیاری خشکه را نیمروز بربنیاد یک پروژۀ واحد میان نهادهای گونه‌گون دولتی ایجاد می‌کنیم و در این پروژه بندر کنونی نیمروز و بندر آقینه شامل اند.»
 
درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی، عملی‌شدن این طرح را در پیشرفت و گسترش بازرگانی فرامرزی کشور، سودمند می‌داند.
 
مسؤولان این اتاق در کابل می‌گویند که با درنظرداشت عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و بازشدن راه‌های حمل‌ونقل جهانی به‌روی افغانستان، کشور باید از بندرهای معیاری و خدمات معیاری بندری، برخوردار باشد.
 
عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی در کابل، می‌گوید: «این پروژه برای بهبود بازرگان کشور در منطقه سودمند خواهد بود و باید حمایت شود ازسوی دونرها برای کمک به ایجاد بندرهای خشکه در کشور.»
 
به‌کارگیری از تجهیزات برقی برای طی مراحل گمرکی کالاها، ساده‌سازی سیستم‌های حمل‌ونقل و وجود سردخانه‌ها و تأسیسات معیاری بندری، از ویژه‌گی‌های این بندرها به‌شمارمی‌روند.
 
ایجاد بندرهای خشکه در مرزهای کشور با همسایه‌گان، یکی‌از برنامه‌های پیشنهادی در نشست همکاری‌های منطقه‌یی بوده‌است که بربنیاد آن زمینه‌ها برای توسعۀ بازرگانی افغانستان با دیگر کشورهای جهان، فراهم خواهند شد.

بازرگانی

عملی‌شدن طرح ایجاد نخستین بندر خشکۀ معیاری در غرب کشور

ایجاد بندرهای معیاری در کشور یکی‌از برنامه‌هایی مهم برای رُشد بازرگانی افغانستان با جهان، گفته می‌شود.

Thumbnail

مسؤولان وزارت ترانسپورت می‌گویند که با ایجاد نخستین بندر خشکۀ معیاری در نیمروز، گذشته از سهولت‌ها در روند طی مراحل کالاهای بازرگانی درغرب کشور، زمینه‌ها برای کارگیری از راه لاجورد نیز، فراهم خواهد شد.
 
وزارت ترانسپورت می‌گوید که عملی‌سازی طرح ایجاد بندرهای خشکه در کشور، از نیمروز و آقینه که راه‌های چابهار و لاجور به آن‌ها منتهی می‌شوند، آغاز خواهند شد.
 
فوزیه احسانی، معین وزارت ترانسپورت، می‌گوید: «ما نخستین بندر معیاری خشکه را نیمروز بربنیاد یک پروژۀ واحد میان نهادهای گونه‌گون دولتی ایجاد می‌کنیم و در این پروژه بندر کنونی نیمروز و بندر آقینه شامل اند.»
 
درهمین‌حال، اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی، عملی‌شدن این طرح را در پیشرفت و گسترش بازرگانی فرامرزی کشور، سودمند می‌داند.
 
مسؤولان این اتاق در کابل می‌گویند که با درنظرداشت عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی و بازشدن راه‌های حمل‌ونقل جهانی به‌روی افغانستان، کشور باید از بندرهای معیاری و خدمات معیاری بندری، برخوردار باشد.
 
عبدالقدیر بهمن، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع بین‌المللی در کابل، می‌گوید: «این پروژه برای بهبود بازرگان کشور در منطقه سودمند خواهد بود و باید حمایت شود ازسوی دونرها برای کمک به ایجاد بندرهای خشکه در کشور.»
 
به‌کارگیری از تجهیزات برقی برای طی مراحل گمرکی کالاها، ساده‌سازی سیستم‌های حمل‌ونقل و وجود سردخانه‌ها و تأسیسات معیاری بندری، از ویژه‌گی‌های این بندرها به‌شمارمی‌روند.
 
ایجاد بندرهای خشکه در مرزهای کشور با همسایه‌گان، یکی‌از برنامه‌های پیشنهادی در نشست همکاری‌های منطقه‌یی بوده‌است که بربنیاد آن زمینه‌ها برای توسعۀ بازرگانی افغانستان با دیگر کشورهای جهان، فراهم خواهند شد.

هم‌رسانی کنید