تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

قرار است یک محمولۀ بزرگ برنج از راه بندرچابهار وارد افغانستان شود

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که قرار است تا چند روز دیگر یک محمولۀ بزرگ برنج که از هند خریداری شده‌است، از راه بندرچابهار وارد افغانستان شود.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که این محموله اکنون به بندر چابهار رسیده‌است.

او افزود: «ما در حدود بیش از ۵۰۰ تُن برنجی که از هندوستان خریداری شده بودند، همین هفته در چابهار رسید. یعنی، واردات هم از راه چابهار شروع شده.»

نخستین کاروان حامل فرآورده‌های داخلی افغانستان، در حدود دوماه پیش از ولایت نمیروز به سوی چابهار حرکت کرد و با اعزام این کاروان، مسیر بندر چابهار به‌گونۀ رسمی بروی افغانستان گشایش یافت.

در نخستین محمولۀ افغانستان ۵۷۰ تُن سنگ تالک و ماش، از شهر زرنج به‌سوی بندر چابهار فرستاده شد.

اکنون، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای صادرات محمولۀ دوم از این مسیر آماده‌گی می‌گیرند. این محموله، شامل میوه‌های خشک، ماش و تالک است.

همزمان با این، شماری هم از احتمال تأثیر منفی تحریم‌های امریکا بر ایران، بالای بندرچابهار نگران استند.

عصمت الله اسحاق زی، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «ما می‌خواهیم که با ایران یک رابطۀ تجارتی خوب داشته باشیم. این یک راه ترانزیتی خوبی است و ایران هم باید کارها را در این بخش سرعت بخشد.»

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی در مراسم گشایش مسیر بندرچهابهار در زرنج، گفت که قرار است امسال میزان بازرگانی افغانستان در این مسیر به دو میلیارد دالر برسد.

بازرگانی

قرار است یک محمولۀ بزرگ برنج از راه بندرچابهار وارد افغانستان شود

به گفتۀ اتاق تجارت و صنایع، این محموله شامل ۵۰۰ تُن برنج است که از هندوستان خریداری شده‌است.

تصویر بندانگشتی

اتاق تجارت و صنایع، می‌گوید که قرار است تا چند روز دیگر یک محمولۀ بزرگ برنج که از هند خریداری شده‌است، از راه بندرچابهار وارد افغانستان شود.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که این محموله اکنون به بندر چابهار رسیده‌است.

او افزود: «ما در حدود بیش از ۵۰۰ تُن برنجی که از هندوستان خریداری شده بودند، همین هفته در چابهار رسید. یعنی، واردات هم از راه چابهار شروع شده.»

نخستین کاروان حامل فرآورده‌های داخلی افغانستان، در حدود دوماه پیش از ولایت نمیروز به سوی چابهار حرکت کرد و با اعزام این کاروان، مسیر بندر چابهار به‌گونۀ رسمی بروی افغانستان گشایش یافت.

در نخستین محمولۀ افغانستان ۵۷۰ تُن سنگ تالک و ماش، از شهر زرنج به‌سوی بندر چابهار فرستاده شد.

اکنون، اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای صادرات محمولۀ دوم از این مسیر آماده‌گی می‌گیرند. این محموله، شامل میوه‌های خشک، ماش و تالک است.

همزمان با این، شماری هم از احتمال تأثیر منفی تحریم‌های امریکا بر ایران، بالای بندرچابهار نگران استند.

عصمت الله اسحاق زی، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «ما می‌خواهیم که با ایران یک رابطۀ تجارتی خوب داشته باشیم. این یک راه ترانزیتی خوبی است و ایران هم باید کارها را در این بخش سرعت بخشد.»

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی در مراسم گشایش مسیر بندرچهابهار در زرنج، گفت که قرار است امسال میزان بازرگانی افغانستان در این مسیر به دو میلیارد دالر برسد.

هم‌رسانی کنید