تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نخستین محمولۀ گندم هند از راه چابهار وارد افغانستان شد

حکومت افغانستان به این بارو است که بندر چابهار برای کالاهای ترانزیتی افغانستان به هند، بدیل مناسب راه کراچی  پاکستان است و حکومت های ایران و افغانستان باید زمینه های دادوستدها را از این راه، فراهم سازند.

مقام‏ های محلی در ولایت نیمروز می گویند که نخستین محمولۀ گندم کمک شدۀ هند به افغانستان، از راه چابهار وارد کشور شده است.

محمد سمیع، والی نمیروز می گوید که رسیدن این گندم را از راه بندر چابهار به افغانستان، آغاز روند داد و ستد بازرگانی کشور از این راه می داند و می گوید که بندر چابهار، به تناسب تمام بندرهای آبی که درهمسایه گی افغانستان قراردارد، نزدیک تر است.

وی می افزاید: «چیزی که بسیار ارزش دارد این است که از وابسته گی ها کشور افغانستان خلاص شده و ما وابسته به بندر کراچی نخواهد بودیم.»

قرار است گندم کمک شدۀ هند در نخست در ولایت نیمروز جابجا شود و پس از آن در ذخایر استراتیژیک غله کشور، به ولایت های گوناگون کشور انتقال یابند.

 وزارت زراعت و آب یاری می گوید که از این گندم در حالات اضطراری در کشور استفاده خواهندشد.

نصیراحمد درانی، سرپرست وزارت زراعت و آب یاری اظهار داشت: «همکاری کشورهای افغانستان، هندوستان و ایران در منطقه تجاری چا بهار فرصتی مهمی را برای توسعه و تجارت فراهم می کند.»

چابهار، هند را از راه افغانستان به آسیای مرکزی پیوند می دهد و زمینه را برای داد و ستد کالاهای افغانستان با هند فراهم می سازد.

گفته می شود که موقعیت بندر چابهار در منطقه آزاد چابهار ایران سبب شده است که این بندر از امکانات و امتیازات ویژه برای داد و ستد بازرگانی برای افغانستان برخوردارباشد.

ازهمین رو حکومت های هند وافغانستان تلاش دارند که با بکارگیری ازاین بندر زمینه های بازرگانی وترانزیت کالاها را دردوکشور فراهم سازد.

من پریت وهرا، سفیر هند در کابل در این باره گفت: «ما اطمینان داریم که با همکاری دولت ایران این راه از چابهار تا افغانستان هیچ گاهی شاهد بسته شدن گذرگاه ها وتصامیم یک جانبه نخواهند بود، صادرات و واردات شما را متوقف سازد، و این راۀ دست رسی شما را به بحر برای صادرات و واردات و ترانزیت کالاهای تان تضمین می کند.»

محمد رضا بهرامی،  سفیر ایران در افغانستان نیز اظهار داشت: «ما کشور هندوستان در باره بندر چابهار پروژه های بسیار بزرگتری خواهیم داشت.»

هند، امسال یک صد و ده هزار تن گندم به افغانستان کمک می کند. از این میان، امروز پانزده هزار تن آن در پنجصد و چهل و چهار کانتینر با عبور از مرز ایران به افغانستان رسید

بازرگانی

نخستین محمولۀ گندم هند از راه چابهار وارد افغانستان شد

حکومت افغانستان به این بارو است که بندر چابهار برای کالاهای ترانزیتی افغانستان به هند، بدیل مناسب راه کراچی  پاکستان است و حکومت های ایران و افغانستان باید زمینه های دادوستدها را از این راه، فراهم سازند.

Thumbnail

مقام‏ های محلی در ولایت نیمروز می گویند که نخستین محمولۀ گندم کمک شدۀ هند به افغانستان، از راه چابهار وارد کشور شده است.

محمد سمیع، والی نمیروز می گوید که رسیدن این گندم را از راه بندر چابهار به افغانستان، آغاز روند داد و ستد بازرگانی کشور از این راه می داند و می گوید که بندر چابهار، به تناسب تمام بندرهای آبی که درهمسایه گی افغانستان قراردارد، نزدیک تر است.

وی می افزاید: «چیزی که بسیار ارزش دارد این است که از وابسته گی ها کشور افغانستان خلاص شده و ما وابسته به بندر کراچی نخواهد بودیم.»

قرار است گندم کمک شدۀ هند در نخست در ولایت نیمروز جابجا شود و پس از آن در ذخایر استراتیژیک غله کشور، به ولایت های گوناگون کشور انتقال یابند.

 وزارت زراعت و آب یاری می گوید که از این گندم در حالات اضطراری در کشور استفاده خواهندشد.

نصیراحمد درانی، سرپرست وزارت زراعت و آب یاری اظهار داشت: «همکاری کشورهای افغانستان، هندوستان و ایران در منطقه تجاری چا بهار فرصتی مهمی را برای توسعه و تجارت فراهم می کند.»

چابهار، هند را از راه افغانستان به آسیای مرکزی پیوند می دهد و زمینه را برای داد و ستد کالاهای افغانستان با هند فراهم می سازد.

گفته می شود که موقعیت بندر چابهار در منطقه آزاد چابهار ایران سبب شده است که این بندر از امکانات و امتیازات ویژه برای داد و ستد بازرگانی برای افغانستان برخوردارباشد.

ازهمین رو حکومت های هند وافغانستان تلاش دارند که با بکارگیری ازاین بندر زمینه های بازرگانی وترانزیت کالاها را دردوکشور فراهم سازد.

من پریت وهرا، سفیر هند در کابل در این باره گفت: «ما اطمینان داریم که با همکاری دولت ایران این راه از چابهار تا افغانستان هیچ گاهی شاهد بسته شدن گذرگاه ها وتصامیم یک جانبه نخواهند بود، صادرات و واردات شما را متوقف سازد، و این راۀ دست رسی شما را به بحر برای صادرات و واردات و ترانزیت کالاهای تان تضمین می کند.»

محمد رضا بهرامی،  سفیر ایران در افغانستان نیز اظهار داشت: «ما کشور هندوستان در باره بندر چابهار پروژه های بسیار بزرگتری خواهیم داشت.»

هند، امسال یک صد و ده هزار تن گندم به افغانستان کمک می کند. از این میان، امروز پانزده هزار تن آن در پنجصد و چهل و چهار کانتینر با عبور از مرز ایران به افغانستان رسید

هم‌رسانی کنید