تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نماینده‏‎گان ده درصد محصول خدمات مخابراتی را لغو کردند

این نماینده گان می‎گویند که پول های هنگفت از محصول خدمات مخابراتی در کشور به جیب زده می‌شوند و تا زمانی که یک سیستم شفاف در این بخش ساخته نشود این روند متوقف شود.

اعضای مجلس نماینده گان در نشست روز چهارشنبه، ده درصد محصول خدمات مخابراتی را به اکثریت آرا لغو کردند.

اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که در دوسال گذشته باید چهارده میلیارد افغانی  محصول خدمات مخابراتی گِردآوری می شد، اما به علت نبود یک سیستم شفاف و فساد گسترده در این روند، تنها هفت میلیارد و نُه صد میلیون افغانی گِردآوری شده است.

قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان در این باره گفت: «ادامه پروسه جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی از مشترکان خدمات مخابراتی از یک سو محصول واقعی به خزانه دولت نیامده است و از طرف دیگر دارایی عامه هدر رفته است.»

موسی نصرت، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان نیز افزود: «او پیسه که از جیب ملت جمع می شود به جیب چند شرکت خصوصی داخل می شود  به گونه شفاف در خزانه دولت نمی رود.»

در نهایت، مجلس نماینده گان به علت عدم شفافیت در گِردآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی و تأخیر در کار ساخت سیستم «ریل تایم» که این روند را شفاف و حساب ده می سازد، گِردآوری این محصول را با اکثریت آرا لغوکرد.

 از سویی هم، اعضای مجلس نماینده گان می‎گویند که در حال حاضر کریدت های مورد نیاز شرکت ها به گونۀ غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات به کشور وارد می شود و این کار سبب مشکلات بزرگی شده است.

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «کانتینر- کانتینر کریدت کارت ها به کابل داخل می شود و بالای مردم به فروش می رسد، اما مالیاتش به دولت نمی رود.»

خلیل الله شهید زاده، عضو مجلس نماینده گان تصریح کرد: «به مسؤولان اترا گفتیم که شما به کدام اساس می توانید این را نظارت کنید، گفتند ما چند نفر هیئت هستیم می ریم به شبکه های مخابراتی هرچه آنان گفتند، ما می پذیریم ما کدام دستگاه سیستم پیشرفتی نداریم.»

با تماس های مکرر، مسؤولان وزارت مخابرات حاضر به گفت وگو نشدند.

روند گِردآوری محصول خدمات مخابراتی با کمک شرکت های مخابراتی همواره انتقادهای جدی مردم و نماینده گان مجلس را در پی داشته است.

اما پیش از این وزارت های مخابرات و مالیه بارها از شفاف بودن روند گردآوری این محصول سخن گفته اند.

بازرگانی

نماینده‏‎گان ده درصد محصول خدمات مخابراتی را لغو کردند

این نماینده گان می‎گویند که پول های هنگفت از محصول خدمات مخابراتی در کشور به جیب زده می‌شوند و تا زمانی که یک سیستم شفاف در این بخش ساخته نشود این روند متوقف شود.

Thumbnail

اعضای مجلس نماینده گان در نشست روز چهارشنبه، ده درصد محصول خدمات مخابراتی را به اکثریت آرا لغو کردند.

اعضای مجلس نماینده گان می‌گویند که در دوسال گذشته باید چهارده میلیارد افغانی  محصول خدمات مخابراتی گِردآوری می شد، اما به علت نبود یک سیستم شفاف و فساد گسترده در این روند، تنها هفت میلیارد و نُه صد میلیون افغانی گِردآوری شده است.

قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان در این باره گفت: «ادامه پروسه جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی از مشترکان خدمات مخابراتی از یک سو محصول واقعی به خزانه دولت نیامده است و از طرف دیگر دارایی عامه هدر رفته است.»

موسی نصرت، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان نیز افزود: «او پیسه که از جیب ملت جمع می شود به جیب چند شرکت خصوصی داخل می شود  به گونه شفاف در خزانه دولت نمی رود.»

در نهایت، مجلس نماینده گان به علت عدم شفافیت در گِردآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی و تأخیر در کار ساخت سیستم «ریل تایم» که این روند را شفاف و حساب ده می سازد، گِردآوری این محصول را با اکثریت آرا لغوکرد.

 از سویی هم، اعضای مجلس نماینده گان می‎گویند که در حال حاضر کریدت های مورد نیاز شرکت ها به گونۀ غیرقانونی و بدون پرداخت مالیات به کشور وارد می شود و این کار سبب مشکلات بزرگی شده است.

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت: «کانتینر- کانتینر کریدت کارت ها به کابل داخل می شود و بالای مردم به فروش می رسد، اما مالیاتش به دولت نمی رود.»

خلیل الله شهید زاده، عضو مجلس نماینده گان تصریح کرد: «به مسؤولان اترا گفتیم که شما به کدام اساس می توانید این را نظارت کنید، گفتند ما چند نفر هیئت هستیم می ریم به شبکه های مخابراتی هرچه آنان گفتند، ما می پذیریم ما کدام دستگاه سیستم پیشرفتی نداریم.»

با تماس های مکرر، مسؤولان وزارت مخابرات حاضر به گفت وگو نشدند.

روند گِردآوری محصول خدمات مخابراتی با کمک شرکت های مخابراتی همواره انتقادهای جدی مردم و نماینده گان مجلس را در پی داشته است.

اما پیش از این وزارت های مخابرات و مالیه بارها از شفاف بودن روند گردآوری این محصول سخن گفته اند.

هم‌رسانی کنید