تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

نهان: دلیل استعفاء نادری از دست ندادن پروژه‌ها بوده‌است

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم روزسه شنبه (۲۶ سرطان) دلیل استعفاء سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را ترجیح وی برای از دست ندادن پروژه‌های استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل گفته است. 

 خانم نهان می‌افزاید که پدر آقای نادری هم به همین علت جلوگیری از تضاد منافع نیز از پارلمان استعفاء داده‌بود. 

خانم نهان علت به تعویق افتادن کار استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل را مشکلات حقوقی شرکت پیمان‌کار می‌گوید که به گفته وی مربوط سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن است.

خانم نهان می‌گوید که استخراج معادن طلاء بدخشان و مس بلخاب که به شرکت افغان گولد منرالز سپرده شده بود، سه سال به علت مشکل قانونی تضاد منافع به تأخیر افتاده بود. 

زیرا این شرکت مربوط به سید سعادت منصور نادری است و بر بنیاد قانون مقام‌های حکومتی نمی توانند که همزمان پیمان کار دولت نیز باشند و پروژه بگیرند.
 
سرپرست وزارت معادن می‌گوید که با استعفای آقای نادری مشکل حقوقی تضاد منافع حل شده است و قرار است که کار استخراج این معادن پس از بررسی‌های لازم از سوی شرکت افغان گولد منرالز آغاز شود. 

نرگس نهان، سرپرست وزرات معادن و پترولیم می‌گوید گفت:« موضوع تضاد منافع بود، آنان خودشان گفتند، که ترجیع می دهم از حکومت استعفاء بدهم و نمی‌خواهم که چانسی را که شرکت ما دارد از دست بدهم، نه تنها که سادات نادری از وزرات شهرسازی استعفاء داده‌است، قبله‌گاه آنان ( پدرش ) نیز از پارلمان استعفاء داده‌اند.»

هرچند سرپرست وزارت معادن تأکید دارد که پروژه‌های طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل به علت مشکلات حقوقی به تعویق افتاده بود، اما کارشناسان بخش حقوق معادن می‌گویند که این پروژه‌ها فسخ شده بودند. 

 سید زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در این باره می‌گوید :« زمانی که قرار بود آقای نادری در کابینه شامل شوند، این پروژه‌ها لغو قرار گرفت امروز بعد از گذشت سه سال گفته میشود که به اساس همین تضاد منافع جناب آقای نادری استعفاء می‌دهند و ممکن که دوباره این پروژه‌ها احیاء شوند.»

به گفته این کارشناسان در سه سال طی مراحل این پروژه‌ها میلیون‌ها دالر کمک وزارت دفاع امریکا هزینه شد و با سه سال تأخیر در بهره‌برداری از این پروژه‌ها میلیون‌ها دالر دیگر به افغانستان زیان رسیده است. 

دیده‌گاه سید سعادت منصور نادری را در این باره بدست آورده نتوانستیم. 

این درحالی است که آقای نادری پیش از این علت استعفایش را بیماری گفته‌است. 

بازرگانی

نهان: دلیل استعفاء نادری از دست ندادن پروژه‌ها بوده‌است

با استعفای نادری مشکل حقوقی تضاد منافع حل شده است و کار استخراج این معادن پس از بررسی‌های لازم از سوی شرکت، آغاز شود. 

Thumbnail

نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم روزسه شنبه (۲۶ سرطان) دلیل استعفاء سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را ترجیح وی برای از دست ندادن پروژه‌های استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل گفته است. 

 خانم نهان می‌افزاید که پدر آقای نادری هم به همین علت جلوگیری از تضاد منافع نیز از پارلمان استعفاء داده‌بود. 

خانم نهان علت به تعویق افتادن کار استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل را مشکلات حقوقی شرکت پیمان‌کار می‌گوید که به گفته وی مربوط سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن است.

خانم نهان می‌گوید که استخراج معادن طلاء بدخشان و مس بلخاب که به شرکت افغان گولد منرالز سپرده شده بود، سه سال به علت مشکل قانونی تضاد منافع به تأخیر افتاده بود. 

زیرا این شرکت مربوط به سید سعادت منصور نادری است و بر بنیاد قانون مقام‌های حکومتی نمی توانند که همزمان پیمان کار دولت نیز باشند و پروژه بگیرند.
 
سرپرست وزارت معادن می‌گوید که با استعفای آقای نادری مشکل حقوقی تضاد منافع حل شده است و قرار است که کار استخراج این معادن پس از بررسی‌های لازم از سوی شرکت افغان گولد منرالز آغاز شود. 

نرگس نهان، سرپرست وزرات معادن و پترولیم می‌گوید گفت:« موضوع تضاد منافع بود، آنان خودشان گفتند، که ترجیع می دهم از حکومت استعفاء بدهم و نمی‌خواهم که چانسی را که شرکت ما دارد از دست بدهم، نه تنها که سادات نادری از وزرات شهرسازی استعفاء داده‌است، قبله‌گاه آنان ( پدرش ) نیز از پارلمان استعفاء داده‌اند.»

هرچند سرپرست وزارت معادن تأکید دارد که پروژه‌های طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل به علت مشکلات حقوقی به تعویق افتاده بود، اما کارشناسان بخش حقوق معادن می‌گویند که این پروژه‌ها فسخ شده بودند. 

 سید زمان هاشمی، کارشناس بخش حقوق معادن در این باره می‌گوید :« زمانی که قرار بود آقای نادری در کابینه شامل شوند، این پروژه‌ها لغو قرار گرفت امروز بعد از گذشت سه سال گفته میشود که به اساس همین تضاد منافع جناب آقای نادری استعفاء می‌دهند و ممکن که دوباره این پروژه‌ها احیاء شوند.»

به گفته این کارشناسان در سه سال طی مراحل این پروژه‌ها میلیون‌ها دالر کمک وزارت دفاع امریکا هزینه شد و با سه سال تأخیر در بهره‌برداری از این پروژه‌ها میلیون‌ها دالر دیگر به افغانستان زیان رسیده است. 

دیده‌گاه سید سعادت منصور نادری را در این باره بدست آورده نتوانستیم. 

این درحالی است که آقای نادری پیش از این علت استعفایش را بیماری گفته‌است. 

هم‌رسانی کنید