تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

وزارت زراعت واردات گوشت مرغ از ایران را ممنوع کرد

وزارت زراعت و آبیاری، واردات گوشت و محصولات دیگر مرغ را از ایران ممنوع ساخته است.

سخن‌گوی این وزرات، علت این کار را شیوع بیماری انفلونزای مرغی در ایران و جلوگیری از سرایت آن در افغانستان می‌گوید.

اکبر رستمی، می‌گوید که این تصمیم برای ۲۱ روز است و اگر نیاز افتد تمدید خواهد شد: «انفلونزای مرغی در ایران شیوع کرده است و با توجه به این که افغانستان از ایران مرغ وارد می‌کند و محصولات مرغ را واردات دارد، وزارت زراعت موقتأ واردات گوشت و محصولات آن را از ایران منع قرار داده است.»

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، واردات مرغ‌های پیر از بیرون از کشور به افغانستان نیز منع شده بود.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۱۸۰هزار تُن گوشت مرغ در افغانستان مصرف می‌شود که در حدود ۹۴هزار تُن آن در پرورشگاه‌های داخلی تولید می‌شود.
مسؤولان اتحادیه ملی مرغداران می‌گویند هرگاه حکومت قاچاق گوشت مرغ را به داخل کشور مانع شود و نیز جلو سیاست‌های قیمت شکنی یا «دمپنگ» کشورهای همسایه را بگیرد، افغانستان در بخش تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به زودی خودبسنده خواهد شد.

معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغداری گفت: «اگر حمایت دولت و وزارت زراعت ادامه پیدا کند من برای تان گفته می‌توانم تا ماه جوزا سال ۱۳۹۸ افغانستان در بخش مرغداری به خودبسندگی می‌رسد.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه ملی مرغداران، پارسال در نتیجۀ شیوع انفلونزای مرغی که از کشورهای همسایه سرایت کرده بود، در حدود ۸۰۰ هزار مرغ در پروشگاه‌های کشور تلف شدند.
 

بازرگانی

وزارت زراعت واردات گوشت مرغ از ایران را ممنوع کرد

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، واردات مرغ‌های پیر از بیرون از کشور به افغانستان نیز منع شده بود.

تصویر بندانگشتی

وزارت زراعت و آبیاری، واردات گوشت و محصولات دیگر مرغ را از ایران ممنوع ساخته است.

سخن‌گوی این وزرات، علت این کار را شیوع بیماری انفلونزای مرغی در ایران و جلوگیری از سرایت آن در افغانستان می‌گوید.

اکبر رستمی، می‌گوید که این تصمیم برای ۲۱ روز است و اگر نیاز افتد تمدید خواهد شد: «انفلونزای مرغی در ایران شیوع کرده است و با توجه به این که افغانستان از ایران مرغ وارد می‌کند و محصولات مرغ را واردات دارد، وزارت زراعت موقتأ واردات گوشت و محصولات آن را از ایران منع قرار داده است.»

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، واردات مرغ‌های پیر از بیرون از کشور به افغانستان نیز منع شده بود.

بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۱۸۰هزار تُن گوشت مرغ در افغانستان مصرف می‌شود که در حدود ۹۴هزار تُن آن در پرورشگاه‌های داخلی تولید می‌شود.
مسؤولان اتحادیه ملی مرغداران می‌گویند هرگاه حکومت قاچاق گوشت مرغ را به داخل کشور مانع شود و نیز جلو سیاست‌های قیمت شکنی یا «دمپنگ» کشورهای همسایه را بگیرد، افغانستان در بخش تولید گوشت مرغ و تخم مرغ به زودی خودبسنده خواهد شد.

معروف ظفر، رییس اتحادیه ملی مرغداری گفت: «اگر حمایت دولت و وزارت زراعت ادامه پیدا کند من برای تان گفته می‌توانم تا ماه جوزا سال ۱۳۹۸ افغانستان در بخش مرغداری به خودبسندگی می‌رسد.»

بربنیاد آمارهای اتحادیه ملی مرغداران، پارسال در نتیجۀ شیوع انفلونزای مرغی که از کشورهای همسایه سرایت کرده بود، در حدود ۸۰۰ هزار مرغ در پروشگاه‌های کشور تلف شدند.
 

هم‌رسانی کنید