تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کابل برای میزبانی از ششمین نشست «آپتیکا» آماده‎گی می‎گیرد

پس از یک سال سردی روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان که کاهش حجم بازرگانی میان دوکشور را به کمتر از نصف کاهش داد، اکنون اسلام آباد علاقه مند شده است که به حل مشکلات در این بخش پرداخته شود.

وزارت تجارت و صنایع می‎گوید که حکومت پاکستان از آنان خواسته است که پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دوکشور، باید نشست «آپیکا» برگزار شود.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی این وزارت می‎‌گوید پیشنهاد پاکستان را برای برگزاری نشست نظارتی از تطبیق توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان (آپتیکا) را به بررسی گرفته شده است.

وی در این باره گفت: «درحال حاضر برای ما، تنها از برگزاری نشست آپتیکا که نشست تخنیکی برای تطبیق توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان است، پیشنهاد شده است و ما در حالت رأی زنی برای برگزاری این نشست هستیم.»

اما اتاق تجارت صنایع تأکید دارد که در نشست «آپتیکا» حکومت افغانستان باید در کنار تعدیلات در توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان، بر حل بنیادی مشکلات بازرگانان افغان در پاکستان نیز بحث کند.

این درحالی است که مسؤولان این اتاق در این بخش، پیشنهادات شان را با حکومت شریک ساخته اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «ما مشکلات زیادی را با پاکستان داریم که باید حل شود به گونۀ مثال پاکستان از ما برای تخلیه نکردن کالاهای مان در خاک این کشور گرانتی بانکی می‎گیرد که از هر کانتینر تا شش صد هزار کلدار می شود و در زمان پس پرداخت بیست وپنج درصد این پول را نمی دهد.»

در آخرین نشست «آپتیکا» که در حدود دو سال پیش برگزارشده بود، پاکستان خواهان شامل ساختن تاجیکستان در توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان شد، و در مقابل افغانستان شامل ساختن هند را در این توافق نامه پیشنهاد کرد که در نهایت پاکستان این خواست افغانستان را رد کرده بود.

اکنون معلوم نیست که در ششمین نشست «آپتیکا» در این باره چه تصمیم گرفته خواهد شد.

بازرگانی

کابل برای میزبانی از ششمین نشست «آپتیکا» آماده‎گی می‎گیرد

پس از یک سال سردی روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان که کاهش حجم بازرگانی میان دوکشور را به کمتر از نصف کاهش داد، اکنون اسلام آباد علاقه مند شده است که به حل مشکلات در این بخش پرداخته شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت تجارت و صنایع می‎گوید که حکومت پاکستان از آنان خواسته است که پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دوکشور، باید نشست «آپیکا» برگزار شود.

مسافر قوقندی، سخن‌گوی این وزارت می‎‌گوید پیشنهاد پاکستان را برای برگزاری نشست نظارتی از تطبیق توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان (آپتیکا) را به بررسی گرفته شده است.

وی در این باره گفت: «درحال حاضر برای ما، تنها از برگزاری نشست آپتیکا که نشست تخنیکی برای تطبیق توافقنامه ترانزیتی و بازرگانی میان افغانستان و پاکستان است، پیشنهاد شده است و ما در حالت رأی زنی برای برگزاری این نشست هستیم.»

اما اتاق تجارت صنایع تأکید دارد که در نشست «آپتیکا» حکومت افغانستان باید در کنار تعدیلات در توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان، بر حل بنیادی مشکلات بازرگانان افغان در پاکستان نیز بحث کند.

این درحالی است که مسؤولان این اتاق در این بخش، پیشنهادات شان را با حکومت شریک ساخته اند.

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع بیان داشت: «ما مشکلات زیادی را با پاکستان داریم که باید حل شود به گونۀ مثال پاکستان از ما برای تخلیه نکردن کالاهای مان در خاک این کشور گرانتی بانکی می‎گیرد که از هر کانتینر تا شش صد هزار کلدار می شود و در زمان پس پرداخت بیست وپنج درصد این پول را نمی دهد.»

در آخرین نشست «آپتیکا» که در حدود دو سال پیش برگزارشده بود، پاکستان خواهان شامل ساختن تاجیکستان در توافق نامۀ ترانزیتی و بازرگانی افغانستان و پاکستان شد، و در مقابل افغانستان شامل ساختن هند را در این توافق نامه پیشنهاد کرد که در نهایت پاکستان این خواست افغانستان را رد کرده بود.

اکنون معلوم نیست که در ششمین نشست «آپتیکا» در این باره چه تصمیم گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید