تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

کاهش ۳ درصدی ارزش افغانی در برابر دالر در یک ماه اخیر

بانک مرکزی می‌گوید که در یک ماه گذشته ارزش افغانی در برابر دالر در بازارهای پایتخت سه درصد کاهش یافته است.

مسوولان بانک مرکزی یکی از علت‌های افزایش ارزش دالر در برابر افغانی در بازارها را، بیرون شدن دالراز بازارهای ارزی کشور می‌دانند.

به گفته مقام‌های بانک مرکزی، امسال نسبت به زمان مشابهء در سال پار، ارزش افغانی در بازارها با ثباتراست.

نایب خان جمال، آمر عمومی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، گفت: «از یک ماه به این سو در حدود سه درصد ارزش افغانی در برابر دالر کاهش یافته است که به ارزهای کشورهای همسایه دیده شود، فیصدی تغییرات ارز آن‌ها در مقایسه افغانستان بسیار زیاد است.»

در همین حال شماری از آگاهان اقتصاد با درنظرداشت وضیعت نامعلوم سیاسی کشور و گردش ارزهای خارجی در داد و ستد روزمره در کشور را ازعلت‌های کاهش ارزش افغانی در بازارها می‌دانند.

منصور هدایت، استاد دانشگاه، گفت: «متاسفانه در یک ماه گذشته هم بازار ارز ما هم با ثبات نه بوده است و بانک مرکزی یک سیاست لیلام اسعار را که هفته وار سی تا چهل میلیون دالر را پخش می‌کند که در درازمدت نمی‌تواند مشکل را حل کند و باید بالای گزینه‌های دیگر سیاست پولی کار کنند.»

این در حالیست که به گفته مسوولان بانک مرکزی، این بانک از آغاز سال هجری خورشیدی برای ثبات ارزش افغانی،  شش صد و هفتاد میلیون دالر را به بازارها عرضه کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهمد که این بانک در حدود هشت اعشاریه سه میلیارد دالر ارزهای خارجی در ذخایر‌اش دارد که هفته سه بار آن را در بازار عرضه می‌کند.

بازرگانی

کاهش ۳ درصدی ارزش افغانی در برابر دالر در یک ماه اخیر

مسوولان بانک مرکزی می‌گویند که از آغاز سال نو تا کنون در یک دالر دو افغانی و هفتاد پول افزایش آمده است.

تصویر بندانگشتی

بانک مرکزی می‌گوید که در یک ماه گذشته ارزش افغانی در برابر دالر در بازارهای پایتخت سه درصد کاهش یافته است.

مسوولان بانک مرکزی یکی از علت‌های افزایش ارزش دالر در برابر افغانی در بازارها را، بیرون شدن دالراز بازارهای ارزی کشور می‌دانند.

به گفته مقام‌های بانک مرکزی، امسال نسبت به زمان مشابهء در سال پار، ارزش افغانی در بازارها با ثباتراست.

نایب خان جمال، آمر عمومی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، گفت: «از یک ماه به این سو در حدود سه درصد ارزش افغانی در برابر دالر کاهش یافته است که به ارزهای کشورهای همسایه دیده شود، فیصدی تغییرات ارز آن‌ها در مقایسه افغانستان بسیار زیاد است.»

در همین حال شماری از آگاهان اقتصاد با درنظرداشت وضیعت نامعلوم سیاسی کشور و گردش ارزهای خارجی در داد و ستد روزمره در کشور را ازعلت‌های کاهش ارزش افغانی در بازارها می‌دانند.

منصور هدایت، استاد دانشگاه، گفت: «متاسفانه در یک ماه گذشته هم بازار ارز ما هم با ثبات نه بوده است و بانک مرکزی یک سیاست لیلام اسعار را که هفته وار سی تا چهل میلیون دالر را پخش می‌کند که در درازمدت نمی‌تواند مشکل را حل کند و باید بالای گزینه‌های دیگر سیاست پولی کار کنند.»

این در حالیست که به گفته مسوولان بانک مرکزی، این بانک از آغاز سال هجری خورشیدی برای ثبات ارزش افغانی،  شش صد و هفتاد میلیون دالر را به بازارها عرضه کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهمد که این بانک در حدود هشت اعشاریه سه میلیارد دالر ارزهای خارجی در ذخایر‌اش دارد که هفته سه بار آن را در بازار عرضه می‌کند.

هم‌رسانی کنید