تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
بازرگانی

کمک مالی اتحادیه اروپا برای ساخت چهار سردخانه در ولایت بلخ

معاون اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که تلاش دارند زمینه صادرات میوه‌های افغانستان را به اروپا فراهم سازند.

اتحادیه اروپا برای حل مشکلات باغداران انار در ولسوالی خُلم ولایت بلخ چهار سردخانه در این ولایت می‎سازد.

یک مقام اتحادیه اروپا با تأکید بر نیاز بازارهای اروپا به میوه های تازه افغانستان می‎گوید که تلاش دارند زمینه صادرات میوه‎های افغانستان را به اروپا فراهم سازند.

گنزلو روسا، معاون سفیر اتحادیه اروپا درکابل، گفت: «ما همچنان کار می‎کنیم تا تلاش‎های مان را برای معیاری‎سازی تولیدات افغانستان که به اروپا صادر می‎شوند بیشتر بسازیم و ما می‎دانیم که با درنظرداشت سهم بزرگ کشاورزی در ثبات اقتصادی کشور در این برنامه‎ها به سود مردم استند.»

وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید که با ساخته شدن این سردخانه ها تا پایان امسال، باغدان خواهند توانست که انارشان را تا زمان فروش در بازار و یا فرستادن آن به بیرون از کشور در این سردخانه‌ها نگهداری کنند.

 نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری افرود: «این برنامه ها ما را در معیاری‎سازی صادرات ما به بیرون از کشور کمک می‎کند و ما تلاش داریم که در کنار برنامه‎های که از سوی اتحادیه اروپا تمویل می‎شوند، ما هم شماری از پروژه‎های زیربنایی را داشته باشیم.»

دوست محمد باشنده ولسوالی چهار آسیاب می‎گوید: «این ابزارها ما را درجلوگیری ازضایعات میوه های مان ازباغ تا بازارهابسیار سودمند است ما مشکلات زیاد داشتیم که با این ابزارها حل میشود.»

این درحالی است که اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان میتواند درکنار شماری از کشورهای کمترتوسعه یافته از معافیت‌های گمرکی برای صادراتش به اروپا استفاده کند.

مسوولان این اتحادیه می‌گویند که درحال حاضر ده‌ها نوع کالاهای صادراتی افغانستان ازتعرفه گمرکی به اروپا معافیت دارند و به گفتۀ آنان حکومت باید این معافیت ها به سود ایجاد جای کاروبهبود صادرات کالاهای افغانستان به بازارهای اروپا استفاده کند.

بازرگانی

کمک مالی اتحادیه اروپا برای ساخت چهار سردخانه در ولایت بلخ

معاون اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که تلاش دارند زمینه صادرات میوه‌های افغانستان را به اروپا فراهم سازند.

Thumbnail

اتحادیه اروپا برای حل مشکلات باغداران انار در ولسوالی خُلم ولایت بلخ چهار سردخانه در این ولایت می‎سازد.

یک مقام اتحادیه اروپا با تأکید بر نیاز بازارهای اروپا به میوه های تازه افغانستان می‎گوید که تلاش دارند زمینه صادرات میوه‎های افغانستان را به اروپا فراهم سازند.

گنزلو روسا، معاون سفیر اتحادیه اروپا درکابل، گفت: «ما همچنان کار می‎کنیم تا تلاش‎های مان را برای معیاری‎سازی تولیدات افغانستان که به اروپا صادر می‎شوند بیشتر بسازیم و ما می‎دانیم که با درنظرداشت سهم بزرگ کشاورزی در ثبات اقتصادی کشور در این برنامه‎ها به سود مردم استند.»

وزیر زراعت وآبیاری می‌گوید که با ساخته شدن این سردخانه ها تا پایان امسال، باغدان خواهند توانست که انارشان را تا زمان فروش در بازار و یا فرستادن آن به بیرون از کشور در این سردخانه‌ها نگهداری کنند.

 نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری افرود: «این برنامه ها ما را در معیاری‎سازی صادرات ما به بیرون از کشور کمک می‎کند و ما تلاش داریم که در کنار برنامه‎های که از سوی اتحادیه اروپا تمویل می‎شوند، ما هم شماری از پروژه‎های زیربنایی را داشته باشیم.»

دوست محمد باشنده ولسوالی چهار آسیاب می‎گوید: «این ابزارها ما را درجلوگیری ازضایعات میوه های مان ازباغ تا بازارهابسیار سودمند است ما مشکلات زیاد داشتیم که با این ابزارها حل میشود.»

این درحالی است که اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان میتواند درکنار شماری از کشورهای کمترتوسعه یافته از معافیت‌های گمرکی برای صادراتش به اروپا استفاده کند.

مسوولان این اتحادیه می‌گویند که درحال حاضر ده‌ها نوع کالاهای صادراتی افغانستان ازتعرفه گمرکی به اروپا معافیت دارند و به گفتۀ آنان حکومت باید این معافیت ها به سود ایجاد جای کاروبهبود صادرات کالاهای افغانستان به بازارهای اروپا استفاده کند.

هم‌رسانی کنید