تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
بازرگانی

گشایش اتحادیۀ جلغوزه افغانستان و مشکلات به‌جاماندۀ این بخش

عبدالله عبدالله گفت که حکومت از بازرگانان جلغوزه پشتیبانی می‌کند و به گفتۀ او، اداره‌های مرتبط حکومت هدایت داده شده اند تا در این زمینه با سرمایه‌گذاران همکاری کنند. 

شماری از مقام‌های حکومتی امروز سه شنبه در نشستی در کابل اتحادیه جلغوزه افغانستان را به امید حل مشکلات فراراه این بخش افتتاح کردند. 

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ کشور در این همایش گفت که هرچند چنین ابتکارهایی کوچک می‌نماید، اما در عمل آورندۀ تغییرات مهم در زنده‌گی شهروندان و بهبود اقتصاد کشور است.

او گفت: «افغانستان ظرفیت‌های زراعتی فراوان دارد و سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی است که باید سرمایه‌گذاران در این بخش توجه‌ جدی کند.» 

به گفتۀ او، مهم‌ترین پیامدهای چنین اقداماتی افزایش تولیدات و صادرات و همچنان بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران است.

رییس اجراییه تأکید کرد که از برنامه‌های اقتصادی حمایت همه‌جانبه می‌کند. 

در این همایش، خان جان الکوزی سرپرست اتاق‌های تجارت و صنایع، گفت: «هرچند سران حکومت وحدت ملی همیشه از سکتور خصوصی حمایت کرده‌اند؛ اما هنوز مشکلاتی فرا راه بازرگانان و سرمایه‌گذاران وجود دارد که لازم به حمایت‌های بیشتر است.»

آقای الکوزی گفت که جلغوزۀ افغانستان با بهای اندک به پاکستان صادر می‌شود و پس از پروسس از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشود که میلیاردها دالر به جیب پاکستانی‌ها می‌رود. 

او ایجاد اتحادیه جلغوزه افغانستان را برای پروسس و صادرات مستقیم از کشور در این بخش با اهمیت دانست.

بازرگانی

گشایش اتحادیۀ جلغوزه افغانستان و مشکلات به‌جاماندۀ این بخش

عبدالله عبدالله گفت که حکومت از بازرگانان جلغوزه پشتیبانی می‌کند و به گفتۀ او، اداره‌های مرتبط حکومت هدایت داده شده اند تا در این زمینه با سرمایه‌گذاران همکاری کنند. 

تصویر بندانگشتی

شماری از مقام‌های حکومتی امروز سه شنبه در نشستی در کابل اتحادیه جلغوزه افغانستان را به امید حل مشکلات فراراه این بخش افتتاح کردند. 

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ کشور در این همایش گفت که هرچند چنین ابتکارهایی کوچک می‌نماید، اما در عمل آورندۀ تغییرات مهم در زنده‌گی شهروندان و بهبود اقتصاد کشور است.

او گفت: «افغانستان ظرفیت‌های زراعتی فراوان دارد و سرمایه‌گذاری روی تولیدات زراعتی کشور، اقدام مهمی است که باید سرمایه‌گذاران در این بخش توجه‌ جدی کند.» 

به گفتۀ او، مهم‌ترین پیامدهای چنین اقداماتی افزایش تولیدات و صادرات و همچنان بهبود وضعیت اقتصادی دهقانان و باغداران است.

رییس اجراییه تأکید کرد که از برنامه‌های اقتصادی حمایت همه‌جانبه می‌کند. 

در این همایش، خان جان الکوزی سرپرست اتاق‌های تجارت و صنایع، گفت: «هرچند سران حکومت وحدت ملی همیشه از سکتور خصوصی حمایت کرده‌اند؛ اما هنوز مشکلاتی فرا راه بازرگانان و سرمایه‌گذاران وجود دارد که لازم به حمایت‌های بیشتر است.»

آقای الکوزی گفت که جلغوزۀ افغانستان با بهای اندک به پاکستان صادر می‌شود و پس از پروسس از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشود که میلیاردها دالر به جیب پاکستانی‌ها می‌رود. 

او ایجاد اتحادیه جلغوزه افغانستان را برای پروسس و صادرات مستقیم از کشور در این بخش با اهمیت دانست.

هم‌رسانی کنید