تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانی

برگزاری نخستین نمایشگاه تاپی در کابل

رییس پروژۀ تاپی در افغانستان در مراسم گشایش این نمایشگاه، گفت که کارهای نخستین پروژۀ تاپی برای آغاز کارهای عملی آن در افغانستان، ۹۵درصد تکمیل شده اند.

بازرگانی

برگزاری نخستین نمایشگاه تاپی در کابل

رییس پروژۀ تاپی در افغانستان در مراسم گشایش این نمایشگاه، گفت که کارهای نخستین پروژۀ تاپی برای آغاز کارهای عملی آن در افغانستان، ۹۵درصد تکمیل شده اند.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews