تازه‌ترین خبرها

بازرگانی

حکومت و بخش خصوصی ۸ میلیارد دالر در کشور سرمایه‌گذاری می‌‌کنند

آقای غنی که شام روز گذشته در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، افزود که بخشی از این پول به گونۀ قرضه از صندوق جهانی پول، گرفته خواهد شد.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews