تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانی

بازار: تداوم خشکسالی درکشور

وزارت انرژی و آب  با کمک بانک جهانی  و سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد ، طرح رهنمود مصوونیت بند ها را ساخته است.

بازرگانی

بازار: تداوم خشکسالی درکشور

وزارت انرژی و آب  با کمک بانک جهانی  و سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد ، طرح رهنمود مصوونیت بند ها را ساخته است.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews