تازه‌ترین خبرها

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

اتهام فساد بر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی

اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با رد این اتهامات، می‌گوید که هر ادعایی در باره فساد و یا استفاده سوء از صلاحیت ها در این کمیسیون، باید مستند باشد.

Thumbnail

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز، خبر ساعت شش، ۰۳ حوت ۱۳۹۷

قرار است به روز دوشنبۀ آینده، نماینده‌گان طالبان و ایالات متحدۀ…

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید