تازه‌ترین خبرها

ارگ: اعضای جدید نهادهای انتخاباتی روز جمعه برگزیده می‌شوند

دو هفته پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی رییسان و اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌ نیوز، خبر ساعت شش، ۰۱ ثور ۱۳۹۸

دادگاۀ عالی افغانستان، ادامۀ کار رییس‌جمهور غنی را تا زمان برگزاری…

مرکزهای ثبت‌نام‌

 

باید بدانید