تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

آرای ۱۱ ولایت به علت وجود شکایت‌ها بازشماری می‌شوند

  به گفتۀ این کمیسیون تا کنون برگه‌های نتایج شمارش آرا و دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان از بیست و هفت ولایت به مرکز رسیده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که آرای یازده ولایت، به علت وجود شکایت‌ها، بازشماری می شوند.

این کمیسیون می‌گوید تا کنون نتایج برگه‌های  شمارش آرای هژده ولایت در مرکز اطلاعات ثبت شده اند و نیز اطلاع بیشتر از صد هزار رأی دهنده، از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان به ذخیره‌گاه‌ها انتقال داده شده اند.

 در همین حال رییس‌جمهور غنی بر باطل شدن آرای بایومتریک ناشده تاکید می ورزد.

کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای چهار صدو پنجاه و چهار مرکز رأی دهی  یازده ولایت را آغاز کرده است.

 از این میان تمامی آرای ولایت پنجشیر تفتیش و بازشماری خواهند شد.

  به گفتۀ این کمیسیون تا کنون برگه‌های نتایج شمارش آرا و دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان از بیست و هفت ولایت به مرکز رسیده اند.

 اما نامناسب بودن هوا سبب نرسیدن تمامی این مواد انتخاباتی به کابل شده است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«یک فیصدی که در بارۀ اش شکایت و اعتراض بسیار زیاد بوده یا این که رزل شیت( برگه نتایج شمارش آرا) آن خراب آمده ناقص آمده و ایجاب می کرد که دوباره به صندوق مراجعه شود آنها شمارش می شوند.»

در همین حال رییس‌جمهورغنی از چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفت:«حکومت استقلال کمیسیون را ارج گذاشته اما زیادترین شکایات تا حالی در مقابل خود کارکنان کمیسیون است و درس های این باید به صورت واضح باشد و کمیسیون های محترم با شفافیت کامل مردم افغانستان را اطلاع بدهند.»

اما رییس پیشین امنیت ملی نزدیکان رییس جمهور را به مداخله در نتایج انتخابات مجلس نماینده گان متهم می سازد.

امرالله صالح در صفحه فیس بوکش می نویسد:«از دفتر سلام رحیمی رییس دفتر  و فضل فضلی یکی از دستیاران رییس جمهور به شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی تیلفون میشود و به آنان گفته میشود که اصل فیصله را ما انجام می دهیم. اگر میخواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید.»

اما فضل فضلی یکی از دستیاران رییس جمهور نیز در صفحۀ فیس بوک اش این اتهام های اقای صالح را بی بنیاد می داند.

 دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی تلفات غیرنظامیان را در جریان انتخابات مجلس نماینده‌گان در افغانستان، نسبت به انتخابات‌های گذشته بیشتر اعلام کرده است و گفته است که  آسیب‌هایی که به علت خشونت‌ها در ماه‌های گذشته، به غیرنظامیان رسیده اند، در مقایسه با دوره‌های مشابه در چهار انتخابات پیشین بلندتر بوده است، رییس‌جمهور غنی شماری از مسوولان نهادهای امنیتی را از بهر تأمین امنیت کشور مدال داد.

انتخابات ۹۷

آرای ۱۱ ولایت به علت وجود شکایت‌ها بازشماری می‌شوند

  به گفتۀ این کمیسیون تا کنون برگه‌های نتایج شمارش آرا و دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان از بیست و هفت ولایت به مرکز رسیده اند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که آرای یازده ولایت، به علت وجود شکایت‌ها، بازشماری می شوند.

این کمیسیون می‌گوید تا کنون نتایج برگه‌های  شمارش آرای هژده ولایت در مرکز اطلاعات ثبت شده اند و نیز اطلاع بیشتر از صد هزار رأی دهنده، از دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان به ذخیره‌گاه‌ها انتقال داده شده اند.

 در همین حال رییس‌جمهور غنی بر باطل شدن آرای بایومتریک ناشده تاکید می ورزد.

کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری آرای چهار صدو پنجاه و چهار مرکز رأی دهی  یازده ولایت را آغاز کرده است.

 از این میان تمامی آرای ولایت پنجشیر تفتیش و بازشماری خواهند شد.

  به گفتۀ این کمیسیون تا کنون برگه‌های نتایج شمارش آرا و دستگاه‌های شناسایی بایومتریک رأی دهنده‌گان از بیست و هفت ولایت به مرکز رسیده اند.

 اما نامناسب بودن هوا سبب نرسیدن تمامی این مواد انتخاباتی به کابل شده است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«یک فیصدی که در بارۀ اش شکایت و اعتراض بسیار زیاد بوده یا این که رزل شیت( برگه نتایج شمارش آرا) آن خراب آمده ناقص آمده و ایجاب می کرد که دوباره به صندوق مراجعه شود آنها شمارش می شوند.»

در همین حال رییس‌جمهورغنی از چگونگی برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور گفت:«حکومت استقلال کمیسیون را ارج گذاشته اما زیادترین شکایات تا حالی در مقابل خود کارکنان کمیسیون است و درس های این باید به صورت واضح باشد و کمیسیون های محترم با شفافیت کامل مردم افغانستان را اطلاع بدهند.»

اما رییس پیشین امنیت ملی نزدیکان رییس جمهور را به مداخله در نتایج انتخابات مجلس نماینده گان متهم می سازد.

امرالله صالح در صفحه فیس بوکش می نویسد:«از دفتر سلام رحیمی رییس دفتر  و فضل فضلی یکی از دستیاران رییس جمهور به شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی تیلفون میشود و به آنان گفته میشود که اصل فیصله را ما انجام می دهیم. اگر میخواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید.»

اما فضل فضلی یکی از دستیاران رییس جمهور نیز در صفحۀ فیس بوک اش این اتهام های اقای صالح را بی بنیاد می داند.

 دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارشی تلفات غیرنظامیان را در جریان انتخابات مجلس نماینده‌گان در افغانستان، نسبت به انتخابات‌های گذشته بیشتر اعلام کرده است و گفته است که  آسیب‌هایی که به علت خشونت‌ها در ماه‌های گذشته، به غیرنظامیان رسیده اند، در مقایسه با دوره‌های مشابه در چهار انتخابات پیشین بلندتر بوده است، رییس‌جمهور غنی شماری از مسوولان نهادهای امنیتی را از بهر تأمین امنیت کشور مدال داد.

هم‌رسانی کنید