تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

آغاز بررسی سندهای نامزدان توسط کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات بررسی سندهای نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را آغاز کرده است. 

معاذالله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بیش از دو هزار و ۵۸۰ تن برای انتخابات مجلس نماینده‎گان و بیش از چهار هزار و ۶۵۰ تن برای شوراهای ولسوالی‎ها خود شان را نامزد کرده اند. 

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از شش میلیون و ۶۲۵ هزار تن برای رأی‌دهی ثبت‎نام کرده اند. 

آقای دولتی گفت: «قرار است که تمام اسناد این نامزدان از ولایت به کابل برسد و ارزیابی امروز رسمن آغاز شده اول ولایت کابل نزدیک است اسناد کابل بررسی می شود بعد ولایت های زون مرکز که نزدیک تر استند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.» 

او می‌گوید که ثبت نام‌های این نامزدان را تا روز عید تمدید کرده بودند، اما هنوز هم شمار نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها به بیش از چهار و نیم هزار تن می‌رسد.

آقای دولتی افزود: «روند ثبت نام کاندیدای شورای ولسوالی‌ها تا عید ادامه داشت. بازهم ببینیم  معیارهایی که تعیین شده نامزدان زن کم استند و نیاز به بحث دارد که اعضای کمیسیون بنشینند و به نتیجه برسند که چگونه می‌توانند که فرصت بدهیم به زنان و در بعضی ولسوالی‌ها ممکن است نقش آقایان هم کمتر باشد فرصت بدهیم تا ثبت نام کنند.»

در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بر بنیاد یافته‎های انان ثبت نام کننده‎گان و نامزدان انتخابات بیشتر در شهرهای بزرگ حضور پررنگ‎تری دارند اما در بسیاری از ولایت‎های دیگر روند انتخابات بسیار کم‎رنگ حتا بی‎رنگ خواهد بود.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا، گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات متأسفانه که تمام کیس‌های انتخابات را به شکل یک سان می‌بینند، انان قضیه انتخابات را اسیب شناسی نمی‎کنند که نظر به ولسوالی و نوعیت خطر، نوعیت ساحه و ولایت  و خصوصن گروه‎های آسیب‎پذیر حلاجی کنند و راه حل داشته باشند.»

ثبت نام‌های رای دهنده‌گان در روستاها ادامه دارد، اما بن بست انتخابات در ولایت غزنی تا کنون از میان برداشته نشده است. 

انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار می‌شود. 

انتخابات ۹۷

آغاز بررسی سندهای نامزدان توسط کمیسیون مستقل انتخابات

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از شش میلیون و ۶۲۵ هزار تن برای رأی‌دهی ثبت‎نام کرده اند. 

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات بررسی سندهای نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها را آغاز کرده است. 

معاذالله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بیش از دو هزار و ۵۸۰ تن برای انتخابات مجلس نماینده‎گان و بیش از چهار هزار و ۶۵۰ تن برای شوراهای ولسوالی‎ها خود شان را نامزد کرده اند. 

بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از شش میلیون و ۶۲۵ هزار تن برای رأی‌دهی ثبت‎نام کرده اند. 

آقای دولتی گفت: «قرار است که تمام اسناد این نامزدان از ولایت به کابل برسد و ارزیابی امروز رسمن آغاز شده اول ولایت کابل نزدیک است اسناد کابل بررسی می شود بعد ولایت های زون مرکز که نزدیک تر استند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.» 

او می‌گوید که ثبت نام‌های این نامزدان را تا روز عید تمدید کرده بودند، اما هنوز هم شمار نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها به بیش از چهار و نیم هزار تن می‌رسد.

آقای دولتی افزود: «روند ثبت نام کاندیدای شورای ولسوالی‌ها تا عید ادامه داشت. بازهم ببینیم  معیارهایی که تعیین شده نامزدان زن کم استند و نیاز به بحث دارد که اعضای کمیسیون بنشینند و به نتیجه برسند که چگونه می‌توانند که فرصت بدهیم به زنان و در بعضی ولسوالی‌ها ممکن است نقش آقایان هم کمتر باشد فرصت بدهیم تا ثبت نام کنند.»

در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که بر بنیاد یافته‎های انان ثبت نام کننده‎گان و نامزدان انتخابات بیشتر در شهرهای بزرگ حضور پررنگ‎تری دارند اما در بسیاری از ولایت‎های دیگر روند انتخابات بسیار کم‎رنگ حتا بی‎رنگ خواهد بود.

یوسف رشید، رییس اجراییۀ فیفا، گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات متأسفانه که تمام کیس‌های انتخابات را به شکل یک سان می‌بینند، انان قضیه انتخابات را اسیب شناسی نمی‎کنند که نظر به ولسوالی و نوعیت خطر، نوعیت ساحه و ولایت  و خصوصن گروه‎های آسیب‎پذیر حلاجی کنند و راه حل داشته باشند.»

ثبت نام‌های رای دهنده‌گان در روستاها ادامه دارد، اما بن بست انتخابات در ولایت غزنی تا کنون از میان برداشته نشده است. 

انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها روز بیست و هشتم ماه میزان برگزار می‌شود. 

هم‌رسانی کنید