تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

احزاب: از عملی‌بودن طرح شناخت بایومتریک به ما اطمینان داده شود

شماری از جریان‌های سیاسی که زیر چتر ایتلاف بزرگ ملی گردآمده اند، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در بارۀ چگونگی عملی سازی طرح شناخت بایومتریک رأی دهنده گان باید به این ایتلاف اطلاعات  بدهند.

این ایتلاف، می‌گوید که حکومت و کمیسیون باید آنان را قانع بسازند که طرح شناخت  بایومتریک رأی دهنده گان در روز انتخابات عملی است.

همایون همایون، عضو رهبری این ایتلاف گفت: «از کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می‌خواهیم که هرچه زود تر جزییات میکانیزم تطبیق بایومتریک و زمینه سازی نظارت را به مردم افغانستان اعلام نمایند.»

با آن‌که منابعی می‌گویند که حکومت با یک شرکت آلمانی به ارزش پانزده میلیون یورو قرار بسته است و این شرکت تا روز دهم ماه اکتوبر ۲۴هزار دستگاه و ابزارهای مورد نیاز شناخت بایومتریک را به کابل خواهد فرستاد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که دیدار و گفت وگو در بارۀ خریداری ابزار بایومتریک کار آنان نیست.

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که حکومت و کمیسیون انتخابات در یک سردرگمی به سر می‌برد.

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییه تیفا می‌گوید: «یک ماه پیش استفاده از تکنالوزی را گفتند که امکان ندارد، اما امروز می‌گویند که استفاده از بایومتریک می‌شود؛ این برخورد ضد و نقیض تخنیکی، باعث سر درگمی ایجاد کردن است و ما را بیشتر نگران ساخته.»

هرچند برخی از احزاب ادعا دارند که صدها هزار تن به گونۀ تقلبی شناس نامه گرفته اند و ثبت نام شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس تا کنون تنها معلومات بیش از یک هزار شناس نامه را ناقص دانسته است: «مکتوب‌های ادارۀ ثبت احوال نفوس به ما رسیده ما ارزیابی‌های خودرا انجام می‎دهیم فقط به ما گفته اند که این تعداد زیر بررسی ما است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اطلاعات در بارۀ ۹میلیون و ۲۷هزار ثبت نام شونده را وارد بانک اطلاعاتی ساخته است . قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز ۲۸ماه میزان در ۵ هزار و یک صد مرکز رأی دهی برگزار شود.

انتخابات ۹۷

احزاب: از عملی‌بودن طرح شناخت بایومتریک به ما اطمینان داده شود

پس از آن که کمیسیون انتخابات اعلام کرد که رأی دهنده گان در روز انتخابات، شناخت بایومتریک خواهند شد، جریان سیاسی به نام ایتلاف بزرگ ملی، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که چگونگی عملی‌شدن طرح شناخت بایومتریک را روشن سازند.

تصویر بندانگشتی

شماری از جریان‌های سیاسی که زیر چتر ایتلاف بزرگ ملی گردآمده اند، از حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که در بارۀ چگونگی عملی سازی طرح شناخت بایومتریک رأی دهنده گان باید به این ایتلاف اطلاعات  بدهند.

این ایتلاف، می‌گوید که حکومت و کمیسیون باید آنان را قانع بسازند که طرح شناخت  بایومتریک رأی دهنده گان در روز انتخابات عملی است.

همایون همایون، عضو رهبری این ایتلاف گفت: «از کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می‌خواهیم که هرچه زود تر جزییات میکانیزم تطبیق بایومتریک و زمینه سازی نظارت را به مردم افغانستان اعلام نمایند.»

با آن‌که منابعی می‌گویند که حکومت با یک شرکت آلمانی به ارزش پانزده میلیون یورو قرار بسته است و این شرکت تا روز دهم ماه اکتوبر ۲۴هزار دستگاه و ابزارهای مورد نیاز شناخت بایومتریک را به کابل خواهد فرستاد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که دیدار و گفت وگو در بارۀ خریداری ابزار بایومتریک کار آنان نیست.

در همین حال، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که حکومت و کمیسیون انتخابات در یک سردرگمی به سر می‌برد.

نعیم ایوب زاده، رییس اجراییه تیفا می‌گوید: «یک ماه پیش استفاده از تکنالوزی را گفتند که امکان ندارد، اما امروز می‌گویند که استفاده از بایومتریک می‌شود؛ این برخورد ضد و نقیض تخنیکی، باعث سر درگمی ایجاد کردن است و ما را بیشتر نگران ساخته.»

هرچند برخی از احزاب ادعا دارند که صدها هزار تن به گونۀ تقلبی شناس نامه گرفته اند و ثبت نام شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ادارۀ ثبت احوال نفوس تا کنون تنها معلومات بیش از یک هزار شناس نامه را ناقص دانسته است: «مکتوب‌های ادارۀ ثبت احوال نفوس به ما رسیده ما ارزیابی‌های خودرا انجام می‎دهیم فقط به ما گفته اند که این تعداد زیر بررسی ما است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اطلاعات در بارۀ ۹میلیون و ۲۷هزار ثبت نام شونده را وارد بانک اطلاعاتی ساخته است . قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به روز ۲۸ماه میزان در ۵ هزار و یک صد مرکز رأی دهی برگزار شود.

هم‌رسانی کنید