تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

احزاب و جریان‌های سیاسی حرکت‌های مدنی شان را به تأخیر انداختند

سی و پنج حزب و جریان سیاسی، امروز شنبه (۳ سنبله) در فرجام مهلت دو هفته‌یی شان به حکومت، در اعلامیه‌یی از راه اندازی حرکت‌های مدنی و بستن درهای کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و ولایت‌ها هشدار دادند.

شماری از اعضای این احزاب و جریان‌های سیاسی اما می‌گویند به علت دیدار سران هفت حزب سیاسی با رییس جمهور، از این کار شان به گونۀ موقت دست کشیده اند.

قرار است امشب سران حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، جنبش ملی، وحدت اسلامی افغانستان، وحدت اسلامی مردم افغانستان، افغان ملت و محاذ ملی در بارۀ پذیرفته شدن خواست‌های احزاب و جریان‌های سیاسی در بارۀ انتخابات، یک بار دیگر با رییس‌جمهور غنی به رای زنی بنشینند.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی در این باره می‌گوید: «امیدوار هستیم که جلسه امشب بسیار نتیجه بخش باشد و منجر به این شود که خواست‌های احزاب پذیرفته شوند و نیازی به هیچ اقدام مدنی نباشد.»

در این میان، نیروهای امنیتی پس از یازده روز، سرانجام بامداد امروز در عملیاتی، چادرهای اعتراضی شماری از نامزدان حذف شده و معترض را از برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برداشتند و دفتر مرکزی کمیسیون به روی اعضا و کارمندان این نهاد باز شده است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اعضای کمیسیون انتخابات امروز به گونۀ معمول در این کمیسیون حضور یافتند: «امروز صبح همکاران دبیرخانه و اعضای کمیسیون منظم در وقت رسمی به دفتر آمدند و امروز جلسه کمیسیون هم دایر شد و در بخش های دبیرخانه کار ها بسیار نورمال پیش می روند.

اما، دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی هواداران شماری از نامزدان حذف شده و معترض در نزدیک به ده ولایت بسته شده بودند، هنوز هم بسته استند.

وزارت داخله اما می‌گوید که اگر این روند در ولایت‌ها نیز پروسه‌های ملی را با چالش روبرو بسازد، در برابر معترضان در آن ولایت‌ها نیز برخورد قانونی خواهد شد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «اگر بسته بودن درهای کمیسیون برای نامزدان دیگر و انتخابات مشکلات جدی را به میان بیاورد ما ناگزیر هستیم که مطابق به قانون عمل بکنیم و این خیمه ها را برداریم.»

تغییر نظام انتخاباتی، تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز رأی دهی، نظارت نیرومند احزاب سیاسی از روندهای انتخاباتی خواست‌های اصلی احزاب و جریان‌های سیاسی استند.

نماینده‌گان این احزاب تاکنون بارها با حکومت و کمیسیون انتخابات نشست‌های مشترک داشتته اند – نشست هایی‌که بی نتیجه بوده اند.

انتخابات ۹۷

احزاب و جریان‌های سیاسی حرکت‌های مدنی شان را به تأخیر انداختند

در این میان، نیروهای امنیتی پس از یازده روز، سرانجام بامداد امروز در عملیاتی، چادرهای اعتراضی شماری از نامزدان حذف شده و معترض را از برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برداشتند و دفتر مرکزی کمیسیون به روی اعضا و کارمندان این نهاد باز شده است.

تصویر بندانگشتی

سی و پنج حزب و جریان سیاسی، امروز شنبه (۳ سنبله) در فرجام مهلت دو هفته‌یی شان به حکومت، در اعلامیه‌یی از راه اندازی حرکت‌های مدنی و بستن درهای کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و ولایت‌ها هشدار دادند.

شماری از اعضای این احزاب و جریان‌های سیاسی اما می‌گویند به علت دیدار سران هفت حزب سیاسی با رییس جمهور، از این کار شان به گونۀ موقت دست کشیده اند.

قرار است امشب سران حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، جنبش ملی، وحدت اسلامی افغانستان، وحدت اسلامی مردم افغانستان، افغان ملت و محاذ ملی در بارۀ پذیرفته شدن خواست‌های احزاب و جریان‌های سیاسی در بارۀ انتخابات، یک بار دیگر با رییس‌جمهور غنی به رای زنی بنشینند.

همایون جریر، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب سیاسی در این باره می‌گوید: «امیدوار هستیم که جلسه امشب بسیار نتیجه بخش باشد و منجر به این شود که خواست‌های احزاب پذیرفته شوند و نیازی به هیچ اقدام مدنی نباشد.»

در این میان، نیروهای امنیتی پس از یازده روز، سرانجام بامداد امروز در عملیاتی، چادرهای اعتراضی شماری از نامزدان حذف شده و معترض را از برابر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برداشتند و دفتر مرکزی کمیسیون به روی اعضا و کارمندان این نهاد باز شده است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اعضای کمیسیون انتخابات امروز به گونۀ معمول در این کمیسیون حضور یافتند: «امروز صبح همکاران دبیرخانه و اعضای کمیسیون منظم در وقت رسمی به دفتر آمدند و امروز جلسه کمیسیون هم دایر شد و در بخش های دبیرخانه کار ها بسیار نورمال پیش می روند.

اما، دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی هواداران شماری از نامزدان حذف شده و معترض در نزدیک به ده ولایت بسته شده بودند، هنوز هم بسته استند.

وزارت داخله اما می‌گوید که اگر این روند در ولایت‌ها نیز پروسه‌های ملی را با چالش روبرو بسازد، در برابر معترضان در آن ولایت‌ها نیز برخورد قانونی خواهد شد.

نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «اگر بسته بودن درهای کمیسیون برای نامزدان دیگر و انتخابات مشکلات جدی را به میان بیاورد ما ناگزیر هستیم که مطابق به قانون عمل بکنیم و این خیمه ها را برداریم.»

تغییر نظام انتخاباتی، تثبیت بایومتریک رأی دهنده‌گان در روز رأی دهی، نظارت نیرومند احزاب سیاسی از روندهای انتخاباتی خواست‌های اصلی احزاب و جریان‌های سیاسی استند.

نماینده‌گان این احزاب تاکنون بارها با حکومت و کمیسیون انتخابات نشست‌های مشترک داشتته اند – نشست هایی‌که بی نتیجه بوده اند.

هم‌رسانی کنید