تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

ارگان‎های محلی: نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها معاش نخواهند داشت

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید که بربنیاد طرح نخستین این نهاد، نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها تنخواه نخواهند داشت و باید به گونۀ افتخاری کار کنند.

رییس انسجام امور شوراهای محلی این نهاد، می‌افزاید که حکومت توان پرداخت یک بودجۀ هنگفت را برای نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها ندارد.

سعیداحمد خاموش، هم‌چنان می‎‌افزاید که بربنیاد قانون، شوراهای ولسوالی‌ها باید ۲۸۰۰نماینده داشته باشند و حکومت باید ۸۰۰ کارمند خدمات ملکی را برای پیشبرد کارهای  این نماینده گان استخدام نماید: «امتیازاتی که مصرف یک بار دوبار اینان در جلسه‌ها می‌شود یک چیزی به نام حق حظور برای آنان در نظر گرفته شده ولی از این بالاتر در چوکات معاش بازهم از صلاحیت های رییس جمهور و شورای ملی است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۵۵۳۱ تن که ۴۶۵ تن شان زنان استند بسته‌های معلوماتی این کمیسیون را دریافت کرده اند، اما ۹۶۸ تن تا کنون برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خودشان را نامزد کرده‌اند.

سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در بخش زنان متأسفانه که تا کنون چهل و شش خانم ثبت نام کرده و فورم های شان را به کمیسیون آورده اند. و علت آن یکی این که جامعه ما سنتی است و دوم این که حقوق و امتیازات آنان مشخص نیست و سوم در قانون گفته شده که باید سند صنف دوازده داشته باشند.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نگران حضور کمرنگ مردم در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها استند و می‌گویند که تا کنون در ولایت‌های ارزگان، فراه، کندهار و غزنی هیچ شخصی خودش را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌‍ها نامزد نکرده است.

در ولایت لوگر یک تن، نیمروز هفت تن، زابل پنج تن، بادغیس نُه تن و در ولایت فاریاب نیز دو تن خود شان رابرای این انتخابات نامزد کرده اند.

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا بیان داشت: «در هفت ولایت این مشکل بسیار جدی است که  کاندیدا است که حق انتخاب به مردم بسیار تنگ می سازید و در عین زمان رقابت بسیار بی معنا می شود که در حقیقت انتصاب افراد می شود.»
 

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون در سراسر کشور، بیش از پنج میلیون و ۹۹۶هزار تن ثبت نام کرده اند.

مرحلۀ سوم ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در روستاها تا روز پانزدهم ماه سرطان ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به روز بیست وهشتم ماه میزان برگزار خواهد شد.

انتخابات ۹۷

ارگان‎های محلی: نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها معاش نخواهند داشت

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید که بر بنیاد برآوردهای آنان سالانه درحدود ۵۰۰ میلیون افغانی تنخواه اعضای شوراهای ولسوالی‌ها خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید که بربنیاد طرح نخستین این نهاد، نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها تنخواه نخواهند داشت و باید به گونۀ افتخاری کار کنند.

رییس انسجام امور شوراهای محلی این نهاد، می‌افزاید که حکومت توان پرداخت یک بودجۀ هنگفت را برای نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها ندارد.

سعیداحمد خاموش، هم‌چنان می‎‌افزاید که بربنیاد قانون، شوراهای ولسوالی‌ها باید ۲۸۰۰نماینده داشته باشند و حکومت باید ۸۰۰ کارمند خدمات ملکی را برای پیشبرد کارهای  این نماینده گان استخدام نماید: «امتیازاتی که مصرف یک بار دوبار اینان در جلسه‌ها می‌شود یک چیزی به نام حق حظور برای آنان در نظر گرفته شده ولی از این بالاتر در چوکات معاش بازهم از صلاحیت های رییس جمهور و شورای ملی است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۵۵۳۱ تن که ۴۶۵ تن شان زنان استند بسته‌های معلوماتی این کمیسیون را دریافت کرده اند، اما ۹۶۸ تن تا کنون برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خودشان را نامزد کرده‌اند.

سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در بخش زنان متأسفانه که تا کنون چهل و شش خانم ثبت نام کرده و فورم های شان را به کمیسیون آورده اند. و علت آن یکی این که جامعه ما سنتی است و دوم این که حقوق و امتیازات آنان مشخص نیست و سوم در قانون گفته شده که باید سند صنف دوازده داشته باشند.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، نگران حضور کمرنگ مردم در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها استند و می‌گویند که تا کنون در ولایت‌های ارزگان، فراه، کندهار و غزنی هیچ شخصی خودش را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌‍ها نامزد نکرده است.

در ولایت لوگر یک تن، نیمروز هفت تن، زابل پنج تن، بادغیس نُه تن و در ولایت فاریاب نیز دو تن خود شان رابرای این انتخابات نامزد کرده اند.

یوسف رشید، رییس اجراییه فیفا بیان داشت: «در هفت ولایت این مشکل بسیار جدی است که  کاندیدا است که حق انتخاب به مردم بسیار تنگ می سازید و در عین زمان رقابت بسیار بی معنا می شود که در حقیقت انتصاب افراد می شود.»
 

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، تا کنون در سراسر کشور، بیش از پنج میلیون و ۹۹۶هزار تن ثبت نام کرده اند.

مرحلۀ سوم ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در روستاها تا روز پانزدهم ماه سرطان ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها به روز بیست وهشتم ماه میزان برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید