تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

تنها نامزد هندوان و سیک‌ها نیز مصروف پیکارهای انتخاباتی است

نریندر سنگ خالصه، پسر اوتار سنگ خلصه، تنها نامزد هندوان و سیک‌ها در انتخابات مجلس نماینده‌گان، مانند سایر نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان این روزها به پیکارهای انتخاباتی‌اش مشغول است.

پدر وی، اوتار سنگ خالصه که نامزد هندوان و سیک‌ها بود، در تابستان امسال در یک حمله انتحاری بر شهروندان هندو و سیک کشور شهر جلال‌آباد جان باخت و نامزدی در انتخابات مجلس را به پسرش به میراث گذاشت.

نریندر سنگ خالصه گفت: «کمپاین‌هایم بسیار خوب روان است.  تمام مردم، برادرهای ما، پیش من می‌آیند، همراهم می‌نشینند و در باره انتخابات با من حرف می‌زنند.»

وی که تنها نامزد هندوان و سیک‌ها در انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گوید که این بی‌رقیب بودنش هم او را از پرداختن به پیکارهای انتخاباتی باز نمی‌دارد.

خالصه در باره آرزوهای نزدیکان و هوادارانش چنین گفت: «سر من افتخار می‌کنند که تو یک افغان سیک استی و برای رفتن به پارلمان جرئت کرده‌ای.»

در بیش از یک دهه اخیر، هندوان و سیک‌های افغانستان، تنها یک عضو انتصابی در مجلس سنا داشته‌اند؛ اما با فرمان رییس جمهور غنی، یک کرسی در مجلس نماینده‌گان نیز برای این بخش جمعیت کشور، در نظر گرفته شد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات مجلس، برای شهروندان هندو و سیک تمامی کشور، یک حوزه انتخاباتی خواهد بود و نیز برگه‌های رای‌دهی آنان با دیگران فرق خواهد داشت.

سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «این‌ها کُل افغانستان برای شان یک حوزه است؛ ولی جایی اوراق این‌ها فرستاده می‌شود که ثبت نام کرده‌اند.»

در بیست و هشتم ماه میزان، هواداران نریندر سینگ جوان، با شهروندان دیگر کشور همراه خواهند شد و در انتخابات مجلس نماینده‌گان، رای خواهند داد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بیش از یک هزار و هشت صد تن از هندوان و سیک‌ها، برای شرکت در این انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

انتخابات ۹۷

تنها نامزد هندوان و سیک‌ها نیز مصروف پیکارهای انتخاباتی است

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بیش از یک هزار و هشت صد تن از هندوان و سیک‌ها، برای شرکت در این انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نریندر سنگ خالصه، پسر اوتار سنگ خلصه، تنها نامزد هندوان و سیک‌ها در انتخابات مجلس نماینده‌گان، مانند سایر نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان این روزها به پیکارهای انتخاباتی‌اش مشغول است.

پدر وی، اوتار سنگ خالصه که نامزد هندوان و سیک‌ها بود، در تابستان امسال در یک حمله انتحاری بر شهروندان هندو و سیک کشور شهر جلال‌آباد جان باخت و نامزدی در انتخابات مجلس را به پسرش به میراث گذاشت.

نریندر سنگ خالصه گفت: «کمپاین‌هایم بسیار خوب روان است.  تمام مردم، برادرهای ما، پیش من می‌آیند، همراهم می‌نشینند و در باره انتخابات با من حرف می‌زنند.»

وی که تنها نامزد هندوان و سیک‌ها در انتخابات مجلس نماینده‌گان افغانستان می‌گوید که این بی‌رقیب بودنش هم او را از پرداختن به پیکارهای انتخاباتی باز نمی‌دارد.

خالصه در باره آرزوهای نزدیکان و هوادارانش چنین گفت: «سر من افتخار می‌کنند که تو یک افغان سیک استی و برای رفتن به پارلمان جرئت کرده‌ای.»

در بیش از یک دهه اخیر، هندوان و سیک‌های افغانستان، تنها یک عضو انتصابی در مجلس سنا داشته‌اند؛ اما با فرمان رییس جمهور غنی، یک کرسی در مجلس نماینده‌گان نیز برای این بخش جمعیت کشور، در نظر گرفته شد.

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در انتخابات مجلس، برای شهروندان هندو و سیک تمامی کشور، یک حوزه انتخاباتی خواهد بود و نیز برگه‌های رای‌دهی آنان با دیگران فرق خواهد داشت.

سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «این‌ها کُل افغانستان برای شان یک حوزه است؛ ولی جایی اوراق این‌ها فرستاده می‌شود که ثبت نام کرده‌اند.»

در بیست و هشتم ماه میزان، هواداران نریندر سینگ جوان، با شهروندان دیگر کشور همراه خواهند شد و در انتخابات مجلس نماینده‌گان، رای خواهند داد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بیش از یک هزار و هشت صد تن از هندوان و سیک‌ها، برای شرکت در این انتخابات، ثبت نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید