تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

حنیف اتمر برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد

حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییس‌جمهور غنی پس از چاشت روز  جمعه به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ثبت نام کرد.

محمدیونس قانونی و محمد محقق به عنوان معاونان آقای اتمر در تیم انتخاباتی او استند. تیم انتخاباتی آقای اتمر زیر نام «صلح و اعتدال» شکل گرفته است.

آقای اتمر در نشست خبری که پیش از ثبت نام در انتخابات داشت، گفت که ۳۰ حزب از تیم او پشتیبانی می‌کنند. او افزود که شماری از رهبران سیاسی و جهادی مشمول حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، عطامحمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، بسم الله محمدی، وزیر پیشین دفاع، محمد اسماعیل خان، وزیر پیشین آب و انرژی، صبغت الله مجددی، شاکر گارگر نیز از تکت انتخاباتی «صلح و اعتدال» پشتیبانی می‌کنند.

حنیف اتمر، ۵۱ سال دارد و در رشته‌های تکنالوژی معلوماتی و روابط بین الملل در دانشگاه یورک انگلستان درس خوانده است.

او در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی به عنوان وزیر داخله کار کرد و در حکومت وحدت ملی هم برای در حدود چهار سال سمت معاونیت مشاوریت امنیت ملی را عهده دار بود.

محمد یونس قانونی، معاون اول آقای اتمر نیز در دوران ریاست‌جمهوری حامدکرزی، برای مدتی – پس از درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم - سمت معاونیت نخست ریاست‌جمهوری را داشت. قانونی، عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی است.

محمد محقق، معاون دوم آقای اتمر، معاون دوم ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی است و نیز حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را رهبری می‌کند.

در تیم آقای اتمر عالم ساعی، والی پیشین جوزجان و از چهره‌های ترکتبار کشور همچون نمایندۀ ویژه در نظر گرفته شده است. 

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ۱۳جدی آغاز شد. تاکنون عبدالطیف پدرام، حکیم تورسن، سیدنور الله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی و فرامرز تمنا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ سرطان سال آینده ثبت نام کرده‌اند.

یک‌شنبۀ هفتۀ آینده، آخرین مهلت ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شده‌است. کمیسیون انتخابات می‌گوید که تا کنون ۷۳ تن بسته‌های معلوماتی را برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

 

انتخابات ۹۷

حنیف اتمر برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ۱۳ جدی آغاز شد. تاکنون هشت نامزد ثبت نام کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییس‌جمهور غنی پس از چاشت روز  جمعه به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ثبت نام کرد.

محمدیونس قانونی و محمد محقق به عنوان معاونان آقای اتمر در تیم انتخاباتی او استند. تیم انتخاباتی آقای اتمر زیر نام «صلح و اعتدال» شکل گرفته است.

آقای اتمر در نشست خبری که پیش از ثبت نام در انتخابات داشت، گفت که ۳۰ حزب از تیم او پشتیبانی می‌کنند. او افزود که شماری از رهبران سیاسی و جهادی مشمول حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، عطامحمد نور، والی پیشین ولایت بلخ، بسم الله محمدی، وزیر پیشین دفاع، محمد اسماعیل خان، وزیر پیشین آب و انرژی، صبغت الله مجددی، شاکر گارگر نیز از تکت انتخاباتی «صلح و اعتدال» پشتیبانی می‌کنند.

حنیف اتمر، ۵۱ سال دارد و در رشته‌های تکنالوژی معلوماتی و روابط بین الملل در دانشگاه یورک انگلستان درس خوانده است.

او در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی به عنوان وزیر داخله کار کرد و در حکومت وحدت ملی هم برای در حدود چهار سال سمت معاونیت مشاوریت امنیت ملی را عهده دار بود.

محمد یونس قانونی، معاون اول آقای اتمر نیز در دوران ریاست‌جمهوری حامدکرزی، برای مدتی – پس از درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم - سمت معاونیت نخست ریاست‌جمهوری را داشت. قانونی، عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی است.

محمد محقق، معاون دوم آقای اتمر، معاون دوم ریاست‌اجراییه حکومت وحدت ملی است و نیز حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را رهبری می‌کند.

در تیم آقای اتمر عالم ساعی، والی پیشین جوزجان و از چهره‌های ترکتبار کشور همچون نمایندۀ ویژه در نظر گرفته شده است. 

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ۱۳جدی آغاز شد. تاکنون عبدالطیف پدرام، حکیم تورسن، سیدنور الله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، نورالحق علومی و فرامرز تمنا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ سرطان سال آینده ثبت نام کرده‌اند.

یک‌شنبۀ هفتۀ آینده، آخرین مهلت ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شده‌است. کمیسیون انتخابات می‌گوید که تا کنون ۷۳ تن بسته‌های معلوماتی را برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری دریافت کرده‌اند.

 

هم‌رسانی کنید