تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

حکیمی از نامزدان ریاست‌جمهوری: روابط من با طالبان بسیار حسنه است

محمد شهاب حکیمی، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌گوید از آنجا که رابطه‌های بسیار خوب با مردم، رهبران جهادی، روشنفکران، مقام‌های حکومتی و  طالبان احتمال دارد مردم به وی اعتماد کنند و صلح در کشور تأمین گردد. 

آقای حکیمی از بی حرمتی‌ها به قانون اساسی کشور انتقاد می‌کند و تأکید می ورزد که تعدیل قانون اساسی، تغییر سیاست خارجی، ایجاد صلح و آوردن رفاه برای کودکان، زنان، معتادان و معلولان از اولویت‌های کاری وی در هنگام ریاست‌جمهوری اش خواهند بود.

پدر حکیمی ۵۸ ساله از میدان شهر است اما خودش در کابل  به جهان آمده است.

او در دورۀ طالبان با آنکه مردم  برای فرار از افغانستان تلاش می کردند، خانواده و کارش را به کابل آورد و همین جا ماند.

اقای حکیمی از ۳۰  سال بدینسو رییس نهاد ماین روبی ام دی سی در افغانستان است و از بیست سال بدینسو استاد افتخاری دانشکدۀ زراعت دانشگاه کابل نیز کار می کند.

وی می‌گوید که در سراسر کشور برای مردم خدمت کرده است و تا کنون نزدیک به پنج صد میلیون دالر از نهادهای مددرسان برای کشور پول آورده است و صلح را در کشور تامین خواهد کرد.

حکیمی می‌افزاید:«روابط من با مجاهدین غیر مجاهدین، روشنفکران، با کسانی در حکومت فعلی کار می‌کنند و با تحریک اسلامی طالبان بسیار حسنه است و من فکر کردم که اگر من پای خود را پیش کنم منحیث یک ماین پاک کسی که هیچ وقت در جنجال نبوده و همیشه زیر پای مردم را پاک کرده که مصون باشد احتمال دارد که مردم افغانستان سر من اعتماد کند.»

اقای حیکمی با انتقاد از رهبران سیاسی کشور تاکید می ورزد که احتمال دارد در میدان رقابت سیاسی در این مرحله برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نباشد، اما اگر در این انتخابات برنده شود، نخستین کارش بهبود وضعیت زنان، کودکان، معلولان و معتادان خواهد بود و پس از آن برگذاری لویه جرگه از بهر تعدیل قانون اساسی و تغییر سیاست خارجی کشور خواهد بود.

محمد شهاب حکیمی در امه گفت:« ما خودمان مملکت را خانه خود را به خود ما زندان ساخته ایم، عوض این که ما از سرحدات خود حفاظت کنیم، عوض این که از سرک‌ها و کوچه‌های خود حفاظت کنیم که خرابی کسی نکند در دور خود دیوار می کشیم یعنی چی.»

محمد بلال حکیمی  فرزند محمد شهاب حکیمی گفت:« با هم یکجا کار می کنیم این پروسه یک روزه نیست سک ساله نیست یک پروسه پنجاه ساله صد ساله و پروسه سال هاست.»

عبدالعلی سرابی و نورالحبیب حصیر که از سی سال بدینسو با اقای حکیمی در بخش امور مالی و صحت ادارۀ ماین روبی کار می کنند، معاونان وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استند.

نورالحبیب حصیر معاون دوم شهاب حکیمی گفت:« قریه قریه افغانستان را بلد استیم و از درد های که مردم دارند ما احساس می کنیم"

شهاب حکیمی از لیسه حبیبیه کابل فارغ شده است، در رشتۀ کشاورزی کارشناسی ارشد دارد و کار برای به دست آوردن گواهی نامۀ دکترایش نیز ادامه دارد.

او نخستین شهروند غیر آلمانی است که در سال ۲۰۰۴ نشان" خدمت عالی به مردم" را از رییس‌جمهور آلمان به دست اورد و چندین نشان دیگر را نیز از سازمان ملل متحد وکشورهای اروپایی به دست آورده است. 
 

انتخابات ۹۷

حکیمی از نامزدان ریاست‌جمهوری: روابط من با طالبان بسیار حسنه است

اقای حکیمی از ۳۰  سال بدینسو رییس نهاد ماین روبی ام دی سی در افغانستان است و از بیست سال بدینسو استاد افتخاری دانشکدۀ زراعت دانشگاه کابل نیز کار می کند.

Thumbnail

محمد شهاب حکیمی، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌گوید از آنجا که رابطه‌های بسیار خوب با مردم، رهبران جهادی، روشنفکران، مقام‌های حکومتی و  طالبان احتمال دارد مردم به وی اعتماد کنند و صلح در کشور تأمین گردد. 

آقای حکیمی از بی حرمتی‌ها به قانون اساسی کشور انتقاد می‌کند و تأکید می ورزد که تعدیل قانون اساسی، تغییر سیاست خارجی، ایجاد صلح و آوردن رفاه برای کودکان، زنان، معتادان و معلولان از اولویت‌های کاری وی در هنگام ریاست‌جمهوری اش خواهند بود.

پدر حکیمی ۵۸ ساله از میدان شهر است اما خودش در کابل  به جهان آمده است.

او در دورۀ طالبان با آنکه مردم  برای فرار از افغانستان تلاش می کردند، خانواده و کارش را به کابل آورد و همین جا ماند.

اقای حکیمی از ۳۰  سال بدینسو رییس نهاد ماین روبی ام دی سی در افغانستان است و از بیست سال بدینسو استاد افتخاری دانشکدۀ زراعت دانشگاه کابل نیز کار می کند.

وی می‌گوید که در سراسر کشور برای مردم خدمت کرده است و تا کنون نزدیک به پنج صد میلیون دالر از نهادهای مددرسان برای کشور پول آورده است و صلح را در کشور تامین خواهد کرد.

حکیمی می‌افزاید:«روابط من با مجاهدین غیر مجاهدین، روشنفکران، با کسانی در حکومت فعلی کار می‌کنند و با تحریک اسلامی طالبان بسیار حسنه است و من فکر کردم که اگر من پای خود را پیش کنم منحیث یک ماین پاک کسی که هیچ وقت در جنجال نبوده و همیشه زیر پای مردم را پاک کرده که مصون باشد احتمال دارد که مردم افغانستان سر من اعتماد کند.»

اقای حیکمی با انتقاد از رهبران سیاسی کشور تاکید می ورزد که احتمال دارد در میدان رقابت سیاسی در این مرحله برندۀ انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نباشد، اما اگر در این انتخابات برنده شود، نخستین کارش بهبود وضعیت زنان، کودکان، معلولان و معتادان خواهد بود و پس از آن برگذاری لویه جرگه از بهر تعدیل قانون اساسی و تغییر سیاست خارجی کشور خواهد بود.

محمد شهاب حکیمی در امه گفت:« ما خودمان مملکت را خانه خود را به خود ما زندان ساخته ایم، عوض این که ما از سرحدات خود حفاظت کنیم، عوض این که از سرک‌ها و کوچه‌های خود حفاظت کنیم که خرابی کسی نکند در دور خود دیوار می کشیم یعنی چی.»

محمد بلال حکیمی  فرزند محمد شهاب حکیمی گفت:« با هم یکجا کار می کنیم این پروسه یک روزه نیست سک ساله نیست یک پروسه پنجاه ساله صد ساله و پروسه سال هاست.»

عبدالعلی سرابی و نورالحبیب حصیر که از سی سال بدینسو با اقای حکیمی در بخش امور مالی و صحت ادارۀ ماین روبی کار می کنند، معاونان وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده استند.

نورالحبیب حصیر معاون دوم شهاب حکیمی گفت:« قریه قریه افغانستان را بلد استیم و از درد های که مردم دارند ما احساس می کنیم"

شهاب حکیمی از لیسه حبیبیه کابل فارغ شده است، در رشتۀ کشاورزی کارشناسی ارشد دارد و کار برای به دست آوردن گواهی نامۀ دکترایش نیز ادامه دارد.

او نخستین شهروند غیر آلمانی است که در سال ۲۰۰۴ نشان" خدمت عالی به مردم" را از رییس‌جمهور آلمان به دست اورد و چندین نشان دیگر را نیز از سازمان ملل متحد وکشورهای اروپایی به دست آورده است. 
 

هم‌رسانی کنید