تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

در ۳۷ولسوالی هیچ‌کس خودش را به شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده‌است

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در ۳۷ ولسوالی کشور، هیچ‌کسی خودش را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده است.

این کمیسیون می‌افزاید که در ۱۵۷ولسوالی در ۲۸ولایت دیگر نیز هیچ‌زنی برای انتخابات شورای‌های ولسوالی‌ها ثبت نام نکرده است.

بربنیاد داده‌های این کمیسیون، هفده ولسوالی در پکتیا، چهارده ولسوالی در ننگرهار، سیزده ولسوالی در کندهار، ده ولسوالی در هرات، ده ولسوالی در هلمند، نُه ولسوالی در پکتیا، هفت ولسوالی در فراه، هفت ولسوالی در فاریاب، هفت ولسوالی در خوست، شش ولسوالی در زابل، شش ولسوالی در ارزگان، شش ولسوالی در تخار، شش ولسوالی در جوزجان، پنج ولسوالی در بدخشان، پنج ولسوالی در بغلان، پنج ولسوالی در غور، چهار ولسوالی در وردک، چهار ولسوالی در لوگر، چهار ولسوالی در کنر، دو ولسوالی در کابل، دو ولسوالی در بادغیس، در ولایت های پروان، کاپیسا، بلخ، نورستان، سرپل، نیم‌روز و سرپل نیز یک - یک ولسوالی، از جملۀ ولسوالی‌هایی استند که هیچ زنی خودش را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در حالی که ۸۱۹ کرسی شوراهای ولسوالی‌ها برای زنان اختصاص داده شده است، اما تنها ۴۲۲زن خود شان را برای این انتخابات نامزد کرده اند.

این مقام کمیسیون مستقل انتخابات، می‌افزاید به علت کم بودن حضور زنان در این انتخابات ثبت نام نامزدان زنان تمدید خواهد شد: «در شورای ولسوالی چون خانم‌ها کم آمده‌اند، کمیسیون این را بررسی می‌کند که به کدام شیوه بتواند خانم‌ها را جذب کند، با حکومت هم در مشوره است که با کدام طرزالعمل کار کند تا خانم‌ها بیایند و تشویق شوند و ثبت نام کنند. اگر این مشوره‌های ما نتیجه بدهند یک وقت استثنایی برای شان داده خواهد شد.»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، برای ۲۴۲۷ کرسی اختصاص یافته برای شوراهای ولسوالی‌ها، ۶۱۵۱ تن خودشان را نامزد کرده‌اند.

انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها، برای نخستین بار در کشور برگزار خواهد شد. قرار است این انتخابات به روز بیست و هشتم ماه میزان با انتخابات مجلس نماینده‌گان در یک روز برگزار شود.

ادارۀ ارگان‌های محلی، می‌گوید که در حال آماده ساختن قانون شوراهای محلی است. این قانون شامل قوانین شوراهای ولسوالی‌ها، شورای روستاها و قانون شهرداری‌ها است و قرار است این قانون تا روز پانزدهم ماه اگست به وزارت عدلیه سپرده شود. نماینده گان شوراهای ولسوالی‌ها در لویه جرگه قانون اساسی کار خواهند کرد و نیز ۳۴کرسی مجلس سنا نیز به نماینده‌گان این شورا اختصاص داده شده است.

انتخابات ۹۷

در ۳۷ولسوالی هیچ‌کس خودش را به شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده‌است

در حالی‌که ۸۱۹ کرسی شوراهای ولسوالی‌ها برای زنان اختصاص داده شده‌اند، اما تا کنون تنها۴۲۲زن خود شان را برای این انتخابات نامزد کرده‌‎‎اند، از همین رو، احتمال دارد روند ثبت‌نام‌های زنان تمدید شود.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که در ۳۷ ولسوالی کشور، هیچ‌کسی خودش را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده است.

این کمیسیون می‌افزاید که در ۱۵۷ولسوالی در ۲۸ولایت دیگر نیز هیچ‌زنی برای انتخابات شورای‌های ولسوالی‌ها ثبت نام نکرده است.

بربنیاد داده‌های این کمیسیون، هفده ولسوالی در پکتیا، چهارده ولسوالی در ننگرهار، سیزده ولسوالی در کندهار، ده ولسوالی در هرات، ده ولسوالی در هلمند، نُه ولسوالی در پکتیا، هفت ولسوالی در فراه، هفت ولسوالی در فاریاب، هفت ولسوالی در خوست، شش ولسوالی در زابل، شش ولسوالی در ارزگان، شش ولسوالی در تخار، شش ولسوالی در جوزجان، پنج ولسوالی در بدخشان، پنج ولسوالی در بغلان، پنج ولسوالی در غور، چهار ولسوالی در وردک، چهار ولسوالی در لوگر، چهار ولسوالی در کنر، دو ولسوالی در کابل، دو ولسوالی در بادغیس، در ولایت های پروان، کاپیسا، بلخ، نورستان، سرپل، نیم‌روز و سرپل نیز یک - یک ولسوالی، از جملۀ ولسوالی‌هایی استند که هیچ زنی خودش را برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد نکرده است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در حالی که ۸۱۹ کرسی شوراهای ولسوالی‌ها برای زنان اختصاص داده شده است، اما تنها ۴۲۲زن خود شان را برای این انتخابات نامزد کرده اند.

این مقام کمیسیون مستقل انتخابات، می‌افزاید به علت کم بودن حضور زنان در این انتخابات ثبت نام نامزدان زنان تمدید خواهد شد: «در شورای ولسوالی چون خانم‌ها کم آمده‌اند، کمیسیون این را بررسی می‌کند که به کدام شیوه بتواند خانم‌ها را جذب کند، با حکومت هم در مشوره است که با کدام طرزالعمل کار کند تا خانم‌ها بیایند و تشویق شوند و ثبت نام کنند. اگر این مشوره‌های ما نتیجه بدهند یک وقت استثنایی برای شان داده خواهد شد.»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، برای ۲۴۲۷ کرسی اختصاص یافته برای شوراهای ولسوالی‌ها، ۶۱۵۱ تن خودشان را نامزد کرده‌اند.

انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها، برای نخستین بار در کشور برگزار خواهد شد. قرار است این انتخابات به روز بیست و هشتم ماه میزان با انتخابات مجلس نماینده‌گان در یک روز برگزار شود.

ادارۀ ارگان‌های محلی، می‌گوید که در حال آماده ساختن قانون شوراهای محلی است. این قانون شامل قوانین شوراهای ولسوالی‌ها، شورای روستاها و قانون شهرداری‌ها است و قرار است این قانون تا روز پانزدهم ماه اگست به وزارت عدلیه سپرده شود. نماینده گان شوراهای ولسوالی‌ها در لویه جرگه قانون اساسی کار خواهند کرد و نیز ۳۴کرسی مجلس سنا نیز به نماینده‌گان این شورا اختصاص داده شده است.

هم‌رسانی کنید