تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

دستگاه‌های شناخت بایومتریک تصویر و نشان انگشت را تشخیص نمی‌دهند

یافته‌های طلوع‌نیوز، نشان می‌دهند دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان که در آغاز به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نشان داده شده بودند، آن‌ها نشان‌های شرکت آلمانی «درمالوگ» را داشتند، اما دستگاه‌هایی که اکنون به این کمیسیون رسیده‌اند، این نشان‌ها را ندارند.

این در حالی است که حکومت می‌گوید ۲۲هزار دستگاۀ شناخت بایومیتریک را از آلمان خریداری کرده است و مربوط شرکت «درمالوگ» است و طرف این قرارداد حکومت آلمان است، زیرا حکومت آلمان سهم بیشتر از بیست درصدی در شرکت درمالوگ دارد و از کارکرد این دستگاه‌ها و حفظ اطلاعات آن اطمینان داده است.

گذشته از این، باید از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در زمان ثبت نام رأی‌دهنده‌گان کار گرفته می‌شد و این دستگاه‌ها از قبول کردن انگشتان دیگر به جای دو انگشت شهادت جلوگیری می‌کردند، اما حالا برای این دستگاه‌ها انگشتان تفاوتی ندارند؛ و حتا اثر انگشت دو فرد را به عنوان مشخصات یک شخص نیز ثبت می‌کنند.

این یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهند که چارجر و پاوربانک دستگاه‌های فعلی نوشتۀ «ساخت چین» را در خود دارند.

بربنیاد این یافته‌ها، مشکل دیگری که دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهندده‌گان دارد، این است که به جای ثبت چهرۀ رأی دهنده، هر تصویری دیگری را نیز به جای رأی‌دهنده ثبت می‌کنند.

اما، سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این موضوع خیلی جدی نیست و احزاب، رسانه‌ها و شهروندان حق دارند از روند انتخابات نظارت کنند: «اگر بعضی جاها مشکلی شد، مطابق قانون ما و شما حق داریم، احزاب حق دارند، رسانه ها همه حق دارند که نظارت کنند؛ پس همان رول نظارت ما چه شد؟»

کمیسیون مستقل انتخابات در ۲۲ هزار دستگاه شناخت بایومتریک را به برای آن‌چه برگزاری شفاف انتخابات می‌گوید، از بیرون از کشور وارد کرده است و چگونگی استفاده از آن را برای ده‌ها تن آموزش داده است.

این در حالی است که احزاب و جریان‌‎های سیاسی نیز از کارکرد درست – که بتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کند – مطمین نیست.

همزمان با این، نهادهای ناظر بر انتخایات نیز از برگزاری انتخابات شفاف با استفاده از این دستگاه‌ها، مطمین نیستند.

یوسف رشید، رییس اجرایه یی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: «این دستگاه قادر نیست که افراد زیرسن که ثبت نام کرده اند و استیکر دارند را شناسایی کند و کمیسیون هم نگفته که ۶۰۰هزار رأی دهنده که از فهرست رأی دهنده‌گان بیرون شده اند چه مشکلی داشتند آیا تکرار نام های رأی دهنده گان بود یا افراد زیرسن را شناسایی کرده بودند.»

در اعلامیۀ ادارۀ تدارکات ملی آمده است که حکومت، این دستگاه‌‍‌ها را به ارزش بیشتر از ۱۴میلیون یورو خریداری کرده است. منابعی از این اداره می‌گویند که حکومت بیشتر از چهارمیلیون یوروی دیگر را برای خریداری دستگاه مرکزی یا سرور دستگاه‌های شناخت بایومیتریک هزینه کرده است و حکومت به شکل مکمل مالکیت این سیستم را در کشور به دست آورده است.

انتخابات ۹۷

دستگاه‌های شناخت بایومتریک تصویر و نشان انگشت را تشخیص نمی‌دهند

نمونه‌های اولی این دستگاه‌ها که از سوی حکومت برای اعضای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده بودند، در پشت آن‌ها نام شرکت آلمانی «درمالوک» وجود داشتند، در حالی که در دستگاه‌های فعلی وجود ندارد و چارجر و پاوربانک آن نیز نوشتۀ «ساخت چین» را در خود دارند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های طلوع‌نیوز، نشان می‌دهند دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهنده‌گان که در آغاز به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نشان داده شده بودند، آن‌ها نشان‌های شرکت آلمانی «درمالوگ» را داشتند، اما دستگاه‌هایی که اکنون به این کمیسیون رسیده‌اند، این نشان‌ها را ندارند.

این در حالی است که حکومت می‌گوید ۲۲هزار دستگاۀ شناخت بایومیتریک را از آلمان خریداری کرده است و مربوط شرکت «درمالوگ» است و طرف این قرارداد حکومت آلمان است، زیرا حکومت آلمان سهم بیشتر از بیست درصدی در شرکت درمالوگ دارد و از کارکرد این دستگاه‌ها و حفظ اطلاعات آن اطمینان داده است.

گذشته از این، باید از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در زمان ثبت نام رأی‌دهنده‌گان کار گرفته می‌شد و این دستگاه‌ها از قبول کردن انگشتان دیگر به جای دو انگشت شهادت جلوگیری می‌کردند، اما حالا برای این دستگاه‌ها انگشتان تفاوتی ندارند؛ و حتا اثر انگشت دو فرد را به عنوان مشخصات یک شخص نیز ثبت می‌کنند.

این یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهند که چارجر و پاوربانک دستگاه‌های فعلی نوشتۀ «ساخت چین» را در خود دارند.

بربنیاد این یافته‌ها، مشکل دیگری که دستگاه‌های شناخت بایومتریک رأی دهندده‌گان دارد، این است که به جای ثبت چهرۀ رأی دهنده، هر تصویری دیگری را نیز به جای رأی‌دهنده ثبت می‌کنند.

اما، سید حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این موضوع خیلی جدی نیست و احزاب، رسانه‌ها و شهروندان حق دارند از روند انتخابات نظارت کنند: «اگر بعضی جاها مشکلی شد، مطابق قانون ما و شما حق داریم، احزاب حق دارند، رسانه ها همه حق دارند که نظارت کنند؛ پس همان رول نظارت ما چه شد؟»

کمیسیون مستقل انتخابات در ۲۲ هزار دستگاه شناخت بایومتریک را به برای آن‌چه برگزاری شفاف انتخابات می‌گوید، از بیرون از کشور وارد کرده است و چگونگی استفاده از آن را برای ده‌ها تن آموزش داده است.

این در حالی است که احزاب و جریان‌‎های سیاسی نیز از کارکرد درست – که بتواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کند – مطمین نیست.

همزمان با این، نهادهای ناظر بر انتخایات نیز از برگزاری انتخابات شفاف با استفاده از این دستگاه‌ها، مطمین نیستند.

یوسف رشید، رییس اجرایه یی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: «این دستگاه قادر نیست که افراد زیرسن که ثبت نام کرده اند و استیکر دارند را شناسایی کند و کمیسیون هم نگفته که ۶۰۰هزار رأی دهنده که از فهرست رأی دهنده‌گان بیرون شده اند چه مشکلی داشتند آیا تکرار نام های رأی دهنده گان بود یا افراد زیرسن را شناسایی کرده بودند.»

در اعلامیۀ ادارۀ تدارکات ملی آمده است که حکومت، این دستگاه‌‍‌ها را به ارزش بیشتر از ۱۴میلیون یورو خریداری کرده است. منابعی از این اداره می‌گویند که حکومت بیشتر از چهارمیلیون یوروی دیگر را برای خریداری دستگاه مرکزی یا سرور دستگاه‌های شناخت بایومیتریک هزینه کرده است و حکومت به شکل مکمل مالکیت این سیستم را در کشور به دست آورده است.

هم‌رسانی کنید