تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

دودستگی اعضای کمیسیون انتخابات بر سر تغییر رییسان ولایتی این نهاد

در اوضاعی‌که ۳۵روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است، یک‌بار دیگر از اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات سخن گفته می‌شود.

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات برای تغییر و تبدیل شماری از رییسان ولایتی این نهاد، با مخالفت رییس و برخی از کمیشنران این کمیسیون رو به رو شده است.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی فیفا در این باره می‌گوید: «اختلافات هم برخاسته از طرح جدیدی است که ارایه می‌شوند، به ویژه طرح تغییر و تبدیل رییسان ولایت ها.»

کمیسیون مستقل انتخابات این اختلاف‌ها را می‌پذیرد، اما می‌گوید که این اختلاف‌ها زادۀ یک سوء تفاهم بود و هیچ گاهی بر شفافیت و روندکاری در این کمیسیون اثر نخواهد گذاشت.

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید: «رییس صاحب دارلانشا جدیدآ به این پُست آمده است و او فکر کرده است که این پلان وقت قبول شده است و اقدام به تغییر وتبدیل رییسان ولایتی کرده بود؛ اما طبعآ که این از صلاحیت های کمیسیون است و این پلان تأیید نشده بود و این روند را متوقف کرد.»

با این همه، اعضای کمیسیون انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان سخن می‌زند – آماده‌گی‌هایی که به گفتۀ آنان هنوز هم بدلیل نا امنی‌ها و چالش‌های سیاسی کامل نیستند: «در این هفته هم ما نشست امنیتی داشتیم و برنامه یی را که باما شریک ساختند حداقل برای کمیسیون اطمینان بخش بود که این ها قادر خواهند بود که انتخابات را تأمین امنیت کنند.»

در همین حال نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز می‌گوید که این وزارت برای تأمین امنیت انتخابات بیست و هشت میزان آماده‌گی دارد: «تمامی تدابیر جدی امنیتی در این بخش گرفته شده است و ما بخش‌های کشف و استخبارات و دیگر بخش‌های امنیتی را هدایت داده ایم که از انتخابات به آن گونه که لازم است تأمین امنیت کنند.»

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که شمار مرکزهای رأی دهی به علت نا امنی‌ها از بیش از ۷هزار به ۵هزار و۵۰۰ مرکز کاهش یافته است.

انتخابات ۹۷

دودستگی اعضای کمیسیون انتخابات بر سر تغییر رییسان ولایتی این نهاد

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که یکی از علت‌های افزایش اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون انتخابات برخوردهای سلیقه‌یی در برابر کارهای اداری این نهاد است.

تصویر بندانگشتی

در اوضاعی‌که ۳۵روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان مانده است، یک‌بار دیگر از اختلاف‌ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات سخن گفته می‌شود.

شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات برای تغییر و تبدیل شماری از رییسان ولایتی این نهاد، با مخالفت رییس و برخی از کمیشنران این کمیسیون رو به رو شده است.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی فیفا در این باره می‌گوید: «اختلافات هم برخاسته از طرح جدیدی است که ارایه می‌شوند، به ویژه طرح تغییر و تبدیل رییسان ولایت ها.»

کمیسیون مستقل انتخابات این اختلاف‌ها را می‌پذیرد، اما می‌گوید که این اختلاف‌ها زادۀ یک سوء تفاهم بود و هیچ گاهی بر شفافیت و روندکاری در این کمیسیون اثر نخواهد گذاشت.

سید حفیظ الله هاشمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید: «رییس صاحب دارلانشا جدیدآ به این پُست آمده است و او فکر کرده است که این پلان وقت قبول شده است و اقدام به تغییر وتبدیل رییسان ولایتی کرده بود؛ اما طبعآ که این از صلاحیت های کمیسیون است و این پلان تأیید نشده بود و این روند را متوقف کرد.»

با این همه، اعضای کمیسیون انتخابات از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان سخن می‌زند – آماده‌گی‌هایی که به گفتۀ آنان هنوز هم بدلیل نا امنی‌ها و چالش‌های سیاسی کامل نیستند: «در این هفته هم ما نشست امنیتی داشتیم و برنامه یی را که باما شریک ساختند حداقل برای کمیسیون اطمینان بخش بود که این ها قادر خواهند بود که انتخابات را تأمین امنیت کنند.»

در همین حال نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز می‌گوید که این وزارت برای تأمین امنیت انتخابات بیست و هشت میزان آماده‌گی دارد: «تمامی تدابیر جدی امنیتی در این بخش گرفته شده است و ما بخش‌های کشف و استخبارات و دیگر بخش‌های امنیتی را هدایت داده ایم که از انتخابات به آن گونه که لازم است تأمین امنیت کنند.»

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که شمار مرکزهای رأی دهی به علت نا امنی‌ها از بیش از ۷هزار به ۵هزار و۵۰۰ مرکز کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید