تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

رأیزنی ائتلاف بزرگ ملی با نامزدان احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری

ایجاد کرسی نخست وزیری و افزایش شمار معاونان رییس‎‌جهور از دو معاون به سه معاون همچون طرحی از سوی ائتلاف بزرگ ملی مطرح شده است.

نماینده‌گان ائتلاف بزرگ ملی با رییس‌جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، محمد عمر داوودزی، انوارالحق احدی و رحمت الله نبیل در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در حال گفت وگو و رأیزنی استند.

نماینده‌گان این ائتلاف، می‌گویند که از نامزدی پشتیبانی خواهند کرد که از طرح این ائتلاف پشتیبانی کند – طرحی که بربنیاد آن تغییراتی در ساختار حکومت آورده خواهد شد.

برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، ایجاد کرسی نخست وزیری، افزایش شمار معاونان رییس جمهور به سه تن، برگزاری انتخابات‌های شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابی بودن مقام‌های محلی و پیشبرد روند صلح مهم‌ترین مسایل این طرح استند.

عبدالله قرلق، عضو جنبش ملی در این باره گفت: «یک سلسله طرح‌ها و پیشنهادها دارند با کاندیدا؛ از جمله به گونۀ مثال انتخابی شدن والی‌ها، شاروالان، سیستم صدارتی و سیستم حکومت غیرمتمرکز که حکومت متمرکز نباشد. این‌ها طرح‌های بسیار عمده و مسودۀ عمده ائتلاف است که ارایه شده برای کاندیدان دیده شود که کدام یک از کاندیدا به شمول داکتر اشرف غنی با طرح‌های ارایه شده این‌ها توافق خواهد کرد.»

رأیزنی‌ها برای ایجاد گروه‌های انتخاباتی و معرفی نامزدان برای انتخابات ریاست‌جمهوری میان شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی حکمتیار و احزاب و نهادهای دیگری نیز ادامه دارند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود، قهرمان ملی اظهار داشت: «تمام تلاش برای قدرت است که جایگاه ما در قدرت معلوم شود مه هیچ وقت به این عقیده نبوده ام من می‌گویم قبلأ از این که جایگاه تان در قدرت معلوم شود بهتر است که شما جای مردم را معلوم کنید که مردم در کجا استند.»

در حالی‌که شماری، از نشست‌های احزاب و جریان‌های سیاسی برای رأی‌زنی در بارۀ انتخابات را انتقاد می‌کنند اما شمار دیگر از آگاهان مسایل سیاسی، این رأی‌زنی‌ها را مهم می‌دانند.

شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «در قدرت همه اقوام باید خودرا ببینند چه درشت چه ریز؛ همه باید خودرا ببینند که ما صاحب مملکت استیم این بحث‌ها خوب اند، رایزنی برای بهبود وضعیت برای شریک سازی قدرت و برای این که اقتتدار ما ملی باشد.»

کمیسیون مستقل انتخابات تا آخیر همین هفته جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام خواهد کرد. پیش از این ۳۱ ماه حمل سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی روز انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است.

انتخابات ۹۷

رأیزنی ائتلاف بزرگ ملی با نامزدان احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری

ایجاد کرسی نخست وزیری و افزایش شمار معاونان رییس‎‌جهور از دو معاون به سه معاون همچون طرحی از سوی ائتلاف بزرگ ملی مطرح شده است.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان ائتلاف بزرگ ملی با رییس‌جمهور غنی، محمد حنیف اتمر، محمد عمر داوودزی، انوارالحق احدی و رحمت الله نبیل در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری در حال گفت وگو و رأیزنی استند.

نماینده‌گان این ائتلاف، می‌گویند که از نامزدی پشتیبانی خواهند کرد که از طرح این ائتلاف پشتیبانی کند – طرحی که بربنیاد آن تغییراتی در ساختار حکومت آورده خواهد شد.

برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، ایجاد کرسی نخست وزیری، افزایش شمار معاونان رییس جمهور به سه تن، برگزاری انتخابات‌های شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابی بودن مقام‌های محلی و پیشبرد روند صلح مهم‌ترین مسایل این طرح استند.

عبدالله قرلق، عضو جنبش ملی در این باره گفت: «یک سلسله طرح‌ها و پیشنهادها دارند با کاندیدا؛ از جمله به گونۀ مثال انتخابی شدن والی‌ها، شاروالان، سیستم صدارتی و سیستم حکومت غیرمتمرکز که حکومت متمرکز نباشد. این‌ها طرح‌های بسیار عمده و مسودۀ عمده ائتلاف است که ارایه شده برای کاندیدان دیده شود که کدام یک از کاندیدا به شمول داکتر اشرف غنی با طرح‌های ارایه شده این‌ها توافق خواهد کرد.»

رأیزنی‌ها برای ایجاد گروه‌های انتخاباتی و معرفی نامزدان برای انتخابات ریاست‌جمهوری میان شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی حکمتیار و احزاب و نهادهای دیگری نیز ادامه دارند.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمد شاه مسعود، قهرمان ملی اظهار داشت: «تمام تلاش برای قدرت است که جایگاه ما در قدرت معلوم شود مه هیچ وقت به این عقیده نبوده ام من می‌گویم قبلأ از این که جایگاه تان در قدرت معلوم شود بهتر است که شما جای مردم را معلوم کنید که مردم در کجا استند.»

در حالی‌که شماری، از نشست‌های احزاب و جریان‌های سیاسی برای رأی‌زنی در بارۀ انتخابات را انتقاد می‌کنند اما شمار دیگر از آگاهان مسایل سیاسی، این رأی‌زنی‌ها را مهم می‌دانند.

شریفی بلخابی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «در قدرت همه اقوام باید خودرا ببینند چه درشت چه ریز؛ همه باید خودرا ببینند که ما صاحب مملکت استیم این بحث‌ها خوب اند، رایزنی برای بهبود وضعیت برای شریک سازی قدرت و برای این که اقتتدار ما ملی باشد.»

کمیسیون مستقل انتخابات تا آخیر همین هفته جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام خواهد کرد. پیش از این ۳۱ ماه حمل سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی روز انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده است.

هم‌رسانی کنید