تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

روند ثبت نام‌های نامزدان مجلس نماینده‌گان پایان یافت

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان امروز پایان یافت و از آغاز این روند تا یک روز پیش از پایان آن نُه صد و چهل تن در سراسر کشور برای راه یافتن به مجلس نماینده‌گان خود شان را نامزد کرده‌اند.

اما روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها دو روز دیگر تمدید شد و در این روند نیز تا دیروز یک‌هزار و چهارده تن ثبت نام کرده بودند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «علت این که برای شوراهای ولسوالی‌ها این فرصت دوباره داده شد این است که در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت‌های گونه‌گون متقاضیان زن به اندازه کافی وجود ندارد.»

درهمین حال روند ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان در مرکزهای ولایت‌ها نیز به ساعت یک پس از چاشت روز سه شنبه پایان یافت.

پیش از این به روز هفدهم جوزا روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان در مرکزهای ولسوالی‌ها پایان یافته بود و در حال حاضر مرحله سوم ثبت نام‌های رای دهنده‌گان در روستاهای کشور ادامه دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون بیش‌تر از شش میلیون تن در سراسر کشور برای رای دادن ثبت نام کرده‌اند.

بادغیسی در این باره گفت: «مرحله سوم فرصت بسیار خوبی است برای متقاضیان شرکت در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و برای مردم افغانستان که در اطراف کشور زنده‌گی می‌کنند و فرصت کافی نیافتند که در روند ثبت نام شرکت نمایند.»

در این میان در یک پژوهش تازه که از سوی موسسه توسعه افغانستان در بیست و چهار ولایت کشور با فرستادن پرسش‌نامه‌ها به ۳۰۴۰ تن انجام شده است، آمده است که چهل و هشت درصد گفت‌وگو شونده‌گان این پژوهش به برگزاری انتخابات‌های آینده خوشبین استند و شصت و هشت اعشاریه نُه درصد شان گفته‌اند که در انتخابات‌های آینده شرکت خواهند کرد.

در این پژوهش آمده است که از میان گفت‌وگو شونده‌گان، تنها سی و هفت درصد شان به تعهد حکومت به برگزاری انتخابات باور دارند.

دراین پژوهش هشتاد و سه درصد گفت‌وگو شونده‌گان انتخابات را بهترین گزینه برای انتقال قدرت سیاسی در کشور می‌دانند.

انتخابات ۹۷

روند ثبت نام‌های نامزدان مجلس نماینده‌گان پایان یافت

بر بنیاد جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات، علاقه‌مندان نامزدی برای انتخابات مجلس نماینده‌گان تا ساعت چهار روز سه شنبه «بیست و دوم  ماه جوزا» فرصت داشتند که نام‌های شان را درج فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بسازند.

Thumbnail

روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان امروز پایان یافت و از آغاز این روند تا یک روز پیش از پایان آن نُه صد و چهل تن در سراسر کشور برای راه یافتن به مجلس نماینده‌گان خود شان را نامزد کرده‌اند.

اما روند ثبت نام‌های نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها دو روز دیگر تمدید شد و در این روند نیز تا دیروز یک‌هزار و چهارده تن ثبت نام کرده بودند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «علت این که برای شوراهای ولسوالی‌ها این فرصت دوباره داده شد این است که در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت‌های گونه‌گون متقاضیان زن به اندازه کافی وجود ندارد.»

درهمین حال روند ثبت نام‌های رای‌دهنده‌گان در مرکزهای ولایت‌ها نیز به ساعت یک پس از چاشت روز سه شنبه پایان یافت.

پیش از این به روز هفدهم جوزا روند ثبت نام‌های رای دهنده‌گان در مرکزهای ولسوالی‌ها پایان یافته بود و در حال حاضر مرحله سوم ثبت نام‌های رای دهنده‌گان در روستاهای کشور ادامه دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون بیش‌تر از شش میلیون تن در سراسر کشور برای رای دادن ثبت نام کرده‌اند.

بادغیسی در این باره گفت: «مرحله سوم فرصت بسیار خوبی است برای متقاضیان شرکت در انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها و برای مردم افغانستان که در اطراف کشور زنده‌گی می‌کنند و فرصت کافی نیافتند که در روند ثبت نام شرکت نمایند.»

در این میان در یک پژوهش تازه که از سوی موسسه توسعه افغانستان در بیست و چهار ولایت کشور با فرستادن پرسش‌نامه‌ها به ۳۰۴۰ تن انجام شده است، آمده است که چهل و هشت درصد گفت‌وگو شونده‌گان این پژوهش به برگزاری انتخابات‌های آینده خوشبین استند و شصت و هشت اعشاریه نُه درصد شان گفته‌اند که در انتخابات‌های آینده شرکت خواهند کرد.

در این پژوهش آمده است که از میان گفت‌وگو شونده‌گان، تنها سی و هفت درصد شان به تعهد حکومت به برگزاری انتخابات باور دارند.

دراین پژوهش هشتاد و سه درصد گفت‌وگو شونده‌گان انتخابات را بهترین گزینه برای انتقال قدرت سیاسی در کشور می‌دانند.

هم‌رسانی کنید