تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

روند ثبت نام‌‌های نامزدان انتخابات با چالش‌هایی روبه‌رو است

رییس کمیسیون مستقل انتخابات نا امنی‌ها و مداخلۀ فرماندهان پولیس و مقام های محلی را از چالش‌های مهم در برابر ثبت نام های نامزدان انتخابات می داند. 

آقای صیاد می‌گوید که در برخی از ولایت ها به ویژه در ولایت کندهار فرمانده پولیس روند ثبت نام‌های نامزدان را با مشکل روبرو ساخته است.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «در بعضی ولایت ها بود که مداخله می کردند به ویژه در ولایت کندهار با وجودی که ما برای یک کاندیدا یک مکتوب می دادیم   از طرف قوماندان های امنیه بعضی ولایت ها یازده - دوازده مکتوب دیگر داده می شد که این کار این روند را با کندی روبرو می سازد.»

اما فرمانده پولیس کندهار کمیسیون مستقل انتخابات را یک نهاد غیر مستقل می‌داند و می‌گوید که هیچ کار غیر قانونی را انجام نداده است. 

عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، گفت: «این مساله را که رییس کمیسیون انتخابات یا هر مامور یا کارمند اگر کرده کاملن بی جای مساله است.»

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمیسیونی از بهر بررسی اتهام های نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی که بر شماری از نامزدان انتخابات وارد اند، ایجاد خواهد شد.

آقای سیاد افزود: «کسانی که به جرایم جنگی و نقض حقوق بشر متهم استنمد یا گروههای مسلح غیر قانونی دارند اگر ثابت شود و صلاحیت کمیسیون است که نام های شان  از فهرست بیرون می شوند.»

در همین حال گزارش هایی در بارۀ توزیع بی رویه و غیر قانونی شناس نامه ها و نیز بر چسب زدن بر این شناس نامه ها در بسیاری از ولایت هایی کشور به ویژه ولایت های کنر، کندهار و پکتیا نیز وجود دارند.
روح الله احمدزی، سخنگوی ادارۀ ثبت احوال نفوس، گفت: «در ولایت هرات یک نفر گرفتار شد که شناس نامه های جعلی را گرفته بودند ومی خواستند از ان استفاده سوء نمایند ما به امنیت ملی مکتوب فرستاده ایم و حتا نام های کارمندان ما را در ولایت ها به انان داداه ایم.»

بر بنیاد آمار های کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در سراسر کشور بیش از شش میلیون و سه صد و هشتاد و یک هزار تن که بیش از چهار میلیون تن شان مردان و بیش از دو میلیون تن شان زنان استند ثبت نام کرده اند. ثبت نام های رای دهنده گان تا پانزدهم ماه سرطان در روستا ها ادامه دارد.

انتخابات ۹۷

روند ثبت نام‌‌های نامزدان انتخابات با چالش‌هایی روبه‌رو است

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که شماری از والیان، ولسوالان و فرماندهان پولیس روند ثبت نام های نامزدان را در ولایت ها با مشکل روبرو ساخته اند.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل انتخابات نا امنی‌ها و مداخلۀ فرماندهان پولیس و مقام های محلی را از چالش‌های مهم در برابر ثبت نام های نامزدان انتخابات می داند. 

آقای صیاد می‌گوید که در برخی از ولایت ها به ویژه در ولایت کندهار فرمانده پولیس روند ثبت نام‌های نامزدان را با مشکل روبرو ساخته است.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «در بعضی ولایت ها بود که مداخله می کردند به ویژه در ولایت کندهار با وجودی که ما برای یک کاندیدا یک مکتوب می دادیم   از طرف قوماندان های امنیه بعضی ولایت ها یازده - دوازده مکتوب دیگر داده می شد که این کار این روند را با کندی روبرو می سازد.»

اما فرمانده پولیس کندهار کمیسیون مستقل انتخابات را یک نهاد غیر مستقل می‌داند و می‌گوید که هیچ کار غیر قانونی را انجام نداده است. 

عبدالرازق، فرمانده پولیس کندهار، گفت: «این مساله را که رییس کمیسیون انتخابات یا هر مامور یا کارمند اگر کرده کاملن بی جای مساله است.»

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که کمیسیونی از بهر بررسی اتهام های نقض حقوق بشر و جنایت های جنگی که بر شماری از نامزدان انتخابات وارد اند، ایجاد خواهد شد.

آقای سیاد افزود: «کسانی که به جرایم جنگی و نقض حقوق بشر متهم استنمد یا گروههای مسلح غیر قانونی دارند اگر ثابت شود و صلاحیت کمیسیون است که نام های شان  از فهرست بیرون می شوند.»

در همین حال گزارش هایی در بارۀ توزیع بی رویه و غیر قانونی شناس نامه ها و نیز بر چسب زدن بر این شناس نامه ها در بسیاری از ولایت هایی کشور به ویژه ولایت های کنر، کندهار و پکتیا نیز وجود دارند.
روح الله احمدزی، سخنگوی ادارۀ ثبت احوال نفوس، گفت: «در ولایت هرات یک نفر گرفتار شد که شناس نامه های جعلی را گرفته بودند ومی خواستند از ان استفاده سوء نمایند ما به امنیت ملی مکتوب فرستاده ایم و حتا نام های کارمندان ما را در ولایت ها به انان داداه ایم.»

بر بنیاد آمار های کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون در سراسر کشور بیش از شش میلیون و سه صد و هشتاد و یک هزار تن که بیش از چهار میلیون تن شان مردان و بیش از دو میلیون تن شان زنان استند ثبت نام کرده اند. ثبت نام های رای دهنده گان تا پانزدهم ماه سرطان در روستا ها ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید