تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۷

فهرست نخستین نام‌های رأی‌دهنده‌گان چهار ولایت تأیید شد

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نخستین نام‌های رأی دهنده‌گان ولایت‌های سرپل، زابل، پنجشیر و فراه را تأیید کرد. بربنیاد این فهرست، ۳۴۵هزار و ۲۱۳ تن در این ولایت‌ها به گونۀ درست ثبت نام کرده‌اند.

این کمیسیون، می‌گوید که کار برای تهیۀ فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان ده ولایت دیگر نیز به زودی به پایان خواهد رسید.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «همکاران تخنیکی ما کار می‌کنند انشاالله که در جلسۀ آینده ده ولایت دیگر هم فهرست هایش تکمیل شود.»

رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون اطلاعات در بارۀ هشت میلیون رأی دهنده در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شده است و در میان این نام‌ها در حدود یک صد هزار نام تکرار شده اند.

سید ابراهیم سادات افزود: «این چهار ولایتی که امروز اعلام شده ۲۶هزار و ۶۲۶ ریکارد حذف شده که شامل چند کته گوری است تعدادی تکرار آمده، تعدادی زیر سن بودند و تعدادی هم ریکارد های باطل است. تعدادی تاریخ تولد نداشتند و تعدادی هم معلوماتش به گونه ناقص بود.»

این کمیسیون که در حال ثبت اطلاعات تمامی رأی دهنده‌گان است می‌گوید که این فهرست قابل تغییر است. قرار است فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان هر مرکز در همان مرکز نصب شوند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره بیان داشت: «تدابیر لازم شامل مرکز های خاص برای زنان است کارمندان زن در مرکز ها کار خواهند کرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را باید تا اخیر ماه اسد اعلام می‌کرد و در مرکزهای ثبت نام می‌فرستاد، این کمیسیون علت تأخیر در این کار را بسته بودن دروازه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و نُه ولایت کشور از سوی نامزدان حذف شده اعلام می‌کند.

انتخابات ۹۷

فهرست نخستین نام‌های رأی‌دهنده‌گان چهار ولایت تأیید شد

رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون اطلاعات در بارۀ هشت میلیون رأی دهنده در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شده است و در میان این نام‌ها در حدود یک صد هزار نام تکرار شده اند.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نخستین نام‌های رأی دهنده‌گان ولایت‌های سرپل، زابل، پنجشیر و فراه را تأیید کرد. بربنیاد این فهرست، ۳۴۵هزار و ۲۱۳ تن در این ولایت‌ها به گونۀ درست ثبت نام کرده‌اند.

این کمیسیون، می‌گوید که کار برای تهیۀ فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان ده ولایت دیگر نیز به زودی به پایان خواهد رسید.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «همکاران تخنیکی ما کار می‌کنند انشاالله که در جلسۀ آینده ده ولایت دیگر هم فهرست هایش تکمیل شود.»

رییس بخش فن آوری کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که تاکنون اطلاعات در بارۀ هشت میلیون رأی دهنده در بانک اطلاعاتی این کمیسیون ثبت شده است و در میان این نام‌ها در حدود یک صد هزار نام تکرار شده اند.

سید ابراهیم سادات افزود: «این چهار ولایتی که امروز اعلام شده ۲۶هزار و ۶۲۶ ریکارد حذف شده که شامل چند کته گوری است تعدادی تکرار آمده، تعدادی زیر سن بودند و تعدادی هم ریکارد های باطل است. تعدادی تاریخ تولد نداشتند و تعدادی هم معلوماتش به گونه ناقص بود.»

این کمیسیون که در حال ثبت اطلاعات تمامی رأی دهنده‌گان است می‌گوید که این فهرست قابل تغییر است. قرار است فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان هر مرکز در همان مرکز نصب شوند.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره بیان داشت: «تدابیر لازم شامل مرکز های خاص برای زنان است کارمندان زن در مرکز ها کار خواهند کرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را باید تا اخیر ماه اسد اعلام می‌کرد و در مرکزهای ثبت نام می‌فرستاد، این کمیسیون علت تأخیر در این کار را بسته بودن دروازه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز و نُه ولایت کشور از سوی نامزدان حذف شده اعلام می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره