تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

نامزدان معترض خواهان ابطال نتیجۀ انتخابات مجلس کابل استند

شماری از نامزدانی‌که نام‌های شان در فهرست برنده‌گان نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل نیستند، روز شنبه (۲۹ جدی) در برابر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعتراض کردند.

این نامزدان، با صدها تن از هواداران شان نخست در یک تالار عروسی در سرک میدان هوایی گردهمایی داشتند و سپس به سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی راه پیمایی کردند. آنان خواهان باطل شدن نتیجۀ انتخابات مجلس ولایت کابل شدند.

کمیسیون مستقل انتخابات، پس از در حدود سه ماه از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، روز دوشبنه (۲۴جدی) نتیجۀ نخستین انتخابات مجلس کابل را اعلام کرد.

بربنیاد نتیجۀ انتخابات، نام‌های ۳۳ تن مشمول نُه زن از حوزۀ کابل، در فهرست نام‌های برندۀ نخستین این انتخابات استند. انتخابات مجلس نماینده‌گان که به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزبان برگزار شد، در حدود ۸۰۰ تن از حوزۀ کابل خودشان را نامزد کرده بودند.

اکنون، شماری از نامزدانی که نام‌های شان در فهرست برنده‌گان نخستین نیست، ادعا دارند که در این انتخابات تقلب شده است.

این نامزدان، از حکومت می‌خواهند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را ممنوع‌الخروج اعلام کند و زیرپیگرد قرار دهد.

عرفان الله عرفان، یکی از این نامزدان معترض است: «اعلام (نتایج) ابتدایی انتخابات کابل، مورد قبول مردم کابل نیست و این انتصاباتی بود که به واسطۀ دالر در کمیسیون انتخابات صورت گرفت.»

در همین حال، علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌‎گوید که تاکنون بیش از یکهزار شکایت در بارۀ انتخابات ولایت کابل، در این نهاد ثبت شده‌اند.

آقای روحانی می‌گوید که احتمال دارد نتیجۀ این انتخابات تغییر کند: «بعد از بررسی کامل روند رأی‌دهی و بازشماری آرا و همچنین شکایات و اعتراض‌های واصله به کمیسیون شکایات انتخاباتی، تصمیم نهایی و قطعی خودرا در رابطه به سرنوشت انتخابات کابل خواهیم داشت.»

با این همه، سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات، اتهام‌های تقلب و دست‌کاری در انتخابات کابل را رد می‌کند: «بجای این‌که (شکایت‌ها را) به رسانه‌ها مطرح کنیم و اذهان عمومی را خدشه دار سازیم تا کمیسیون انتخابات زیر فشار گرفته شود، بهتر است به ارگان‌های عدلی و قضایی سندهایی معتبر داده شود و از آن‌جا ادعاهای تقلب پی‌گیری شود.»

قرار است کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تا یک ماه دیگر، به شکایت‌ها در بارۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان رسیده‌گی کند.

انتخابات ۹۷

نامزدان معترض خواهان ابطال نتیجۀ انتخابات مجلس کابل استند

در همین حال، علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌‎گوید که تاکنون بیش از یکهزار شکایت در بارۀ انتخابات ولایت کابل، در این نهاد ثبت شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدانی‌که نام‌های شان در فهرست برنده‌گان نخستین انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل نیستند، روز شنبه (۲۹ جدی) در برابر کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی اعتراض کردند.

این نامزدان، با صدها تن از هواداران شان نخست در یک تالار عروسی در سرک میدان هوایی گردهمایی داشتند و سپس به سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی راه پیمایی کردند. آنان خواهان باطل شدن نتیجۀ انتخابات مجلس ولایت کابل شدند.

کمیسیون مستقل انتخابات، پس از در حدود سه ماه از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، روز دوشبنه (۲۴جدی) نتیجۀ نخستین انتخابات مجلس کابل را اعلام کرد.

بربنیاد نتیجۀ انتخابات، نام‌های ۳۳ تن مشمول نُه زن از حوزۀ کابل، در فهرست نام‌های برندۀ نخستین این انتخابات استند. انتخابات مجلس نماینده‌گان که به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزبان برگزار شد، در حدود ۸۰۰ تن از حوزۀ کابل خودشان را نامزد کرده بودند.

اکنون، شماری از نامزدانی که نام‌های شان در فهرست برنده‌گان نخستین نیست، ادعا دارند که در این انتخابات تقلب شده است.

این نامزدان، از حکومت می‌خواهند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را ممنوع‌الخروج اعلام کند و زیرپیگرد قرار دهد.

عرفان الله عرفان، یکی از این نامزدان معترض است: «اعلام (نتایج) ابتدایی انتخابات کابل، مورد قبول مردم کابل نیست و این انتصاباتی بود که به واسطۀ دالر در کمیسیون انتخابات صورت گرفت.»

در همین حال، علی رضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌‎گوید که تاکنون بیش از یکهزار شکایت در بارۀ انتخابات ولایت کابل، در این نهاد ثبت شده‌اند.

آقای روحانی می‌گوید که احتمال دارد نتیجۀ این انتخابات تغییر کند: «بعد از بررسی کامل روند رأی‌دهی و بازشماری آرا و همچنین شکایات و اعتراض‌های واصله به کمیسیون شکایات انتخاباتی، تصمیم نهایی و قطعی خودرا در رابطه به سرنوشت انتخابات کابل خواهیم داشت.»

با این همه، سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات، اتهام‌های تقلب و دست‌کاری در انتخابات کابل را رد می‌کند: «بجای این‌که (شکایت‌ها را) به رسانه‌ها مطرح کنیم و اذهان عمومی را خدشه دار سازیم تا کمیسیون انتخابات زیر فشار گرفته شود، بهتر است به ارگان‌های عدلی و قضایی سندهایی معتبر داده شود و از آن‌جا ادعاهای تقلب پی‌گیری شود.»

قرار است کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تا یک ماه دیگر، به شکایت‌ها در بارۀ انتخابات مجلس نماینده‌گان رسیده‌گی کند.

هم‌رسانی کنید