تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

واکنش کمیسیون انتخابات به کمپاین پیش از وقت نامزدان

در حالی که یک ماه به آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی مانده است، اما از چندین هفته به این سو در چندین بخش پایتخت تصویرهایی بزرگ شماری از نامزدان نصب شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هرگونه اقدام نامزدان به هدف کمپاین انتخاباتی – چه نصب تصاویر باشد و یا کار دیگر – پیش از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی خلاف قانون است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «طبعاً با این‌ها برخورد قانونی می‌شود و از توصیه، اخطار و جریمه نقدی گرفته تا حذف کاندید همه است که انجام خواهد شد.»

در تصویرهایی‌که از سوی نامزدان انتخابات در شهر نصب شده اند، پیام‌های گوناگون نوشته شده‌اند، از تبریکی عیدی گرفته تا مبارک بادی استقلال کشور.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که اگر هدف این نامزدان کمپاین انتخاباتی نباشد، چرا در سال‌های گذشته گواه چنین تصویرهایی نبوده اند.

احسان الله، باشندۀ کابل گفت: «یک نوع بازار یابی است برای بدست آوردن رأی مردم که در کل می‌توانیم بگویم عوامل فریبی است.»

علی اقبال، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «چند وقت می‌‎شود که همین پوسترها در لب‌های سرک زده می‌شود به حساب عید مبارکی وحدت و این گپ‌ها که این‌ها همه برای کمپاین است.»

درهمین حال، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز پخش تصویرهای نامزدان را در کنار جاده‌ها و سطح شهر پیش از آغاز قانونی پیکارهای انتخاباتی، نادرست می‌دانند.

نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: «کمیسیون‌های انتخاباتی متأسفانه به همان دید و برداشتی که از این عمل دارند، متأسفانه تا اکنون نمی‌فهمند که این کارهای یک کمپاین غیرقانونی است.»

بربنیاد جدول زمانی انتخابات، پیکارهای رسمی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در ششم ماه میزان آغاز می‌شوند و برای بیست روز ادامه خواهند یافت.

روزهای بیست ششم و بیست و هفتم ماه میزان، روزهای سکوت پیکارهای انتخابات استند و به روز بیست و هشتم ماه میزان انتخابات برگزار خواهند شد.

انتخابات ۹۷

واکنش کمیسیون انتخابات به کمپاین پیش از وقت نامزدان

بربنیاد جدول زمانی انتخابات، پیکارهای رسمی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در ششم ماه میزان آغاز می‌شوند و برای بیست روز ادامه خواهند یافت.

تصویر بندانگشتی

در حالی که یک ماه به آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی مانده است، اما از چندین هفته به این سو در چندین بخش پایتخت تصویرهایی بزرگ شماری از نامزدان نصب شده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که هرگونه اقدام نامزدان به هدف کمپاین انتخاباتی – چه نصب تصاویر باشد و یا کار دیگر – پیش از آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی خلاف قانون است.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «طبعاً با این‌ها برخورد قانونی می‌شود و از توصیه، اخطار و جریمه نقدی گرفته تا حذف کاندید همه است که انجام خواهد شد.»

در تصویرهایی‌که از سوی نامزدان انتخابات در شهر نصب شده اند، پیام‌های گوناگون نوشته شده‌اند، از تبریکی عیدی گرفته تا مبارک بادی استقلال کشور.

شماری از شهروندان کشور، می‌گویند که اگر هدف این نامزدان کمپاین انتخاباتی نباشد، چرا در سال‌های گذشته گواه چنین تصویرهایی نبوده اند.

احسان الله، باشندۀ کابل گفت: «یک نوع بازار یابی است برای بدست آوردن رأی مردم که در کل می‌توانیم بگویم عوامل فریبی است.»

علی اقبال، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «چند وقت می‌‎شود که همین پوسترها در لب‌های سرک زده می‌شود به حساب عید مبارکی وحدت و این گپ‌ها که این‌ها همه برای کمپاین است.»

درهمین حال، شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز پخش تصویرهای نامزدان را در کنار جاده‌ها و سطح شهر پیش از آغاز قانونی پیکارهای انتخاباتی، نادرست می‌دانند.

نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید: «کمیسیون‌های انتخاباتی متأسفانه به همان دید و برداشتی که از این عمل دارند، متأسفانه تا اکنون نمی‌فهمند که این کارهای یک کمپاین غیرقانونی است.»

بربنیاد جدول زمانی انتخابات، پیکارهای رسمی نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در ششم ماه میزان آغاز می‌شوند و برای بیست روز ادامه خواهند یافت.

روزهای بیست ششم و بیست و هفتم ماه میزان، روزهای سکوت پیکارهای انتخابات استند و به روز بیست و هشتم ماه میزان انتخابات برگزار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید