تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

پایان مهلت ثبت نام‌ها؛ احتمال دارد این روند تمدید شود

رییس کمیسیون انتخابات، می‌پذیرد که در بخش‌هایی از کشور، ناامنی ها و حضور زورمندان مانع رسیدن مواد انتخاباتی و محروم ماندن مردم از ثبت نام شده‌اند.

در حالی که روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها روز جمعه (۱۵سرطان) پایان یافت، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اگر نیاز باشد، در بارۀ احتمال تمدید زمان این روند تصمیم گرفته خواهد شد.

پیش از این، ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در شهرها یک ماه و در ولسوالی‌ها و روستاها، هرکدام ده روز، تمدید شده بودند؛ اما اکنون آن‌چه که بازماندن کسانی از شرکت در انتخابات گفته می‌شود، نگرانی‌ها را برانگیخته است.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به روز شنبه (۱۶سرطان) در نشستی‌که در بارۀ حضور زنان در انتخابات، در کابل برگزار شده بود، در بارۀ احتمال تمدید مهلت ثبت نام‌ها گفت: «در بعضی ولسوالی‌ها یا مواد با تأخیر رسیده، یا فرصت نبوده، یا در آن جا کنترول مخالفین و یا اشخاص زورمند بوده که ما نتوانستیم ثبت نام کنیم. انشاالله در این جا کمیسیون تصمیم خود را می‌گیرد تا که به آن هم وطنان ما هم که فرصت داده شود تا که آنان هم از حق رأی دهی که حق قانونی و مسلم آنان است، از آن محروم نشوند.»    

در همین حال، رییس اجراییه با تأکید بر نیاز به حضور همه‌گان در انتخابات، هشدار می‌دهد که هر پیامد مثبت و منفی برخاسته از این روند، بر آینده کشور اثرگذار خواهد بود.

عبدالله عبدالله، نیز که در این نشست شرکت کرده بود، افزود: «من تشکر می‌کنم از کوشش‌های کمیسیون مستقل انتخابات، این‌ها با مشکلی که مواجه بودند، چیزی را که به ارث گرفتند، کاری را که باید آغاز می‌کردند، همین قدر گفته می‌توانم که یک میراث خوبی به این‌ها برجا نماند تا این‎ها روی آن تهداب مستحکم دیگری آباد کنند و بروند به آینده و یک اصلاحات مختصر بیاورند.»   

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، شمار کسانی که برای رأی دهی در انتخابات مجلس نماینده‌گان و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، ثبت نام کرده‌اند به ۸ میلیون و ۶۳۱هزار و ۵۶۷ تن می‌‎رسد.

قرار است انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در بیست و هشتم ماه میزان امسال برگزار شود.

انتخابات ۹۷

پایان مهلت ثبت نام‌ها؛ احتمال دارد این روند تمدید شود

رییس کمیسیون انتخابات، می‌پذیرد که در بخش‌هایی از کشور، ناامنی ها و حضور زورمندان مانع رسیدن مواد انتخاباتی و محروم ماندن مردم از ثبت نام شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در حالی که روند ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها روز جمعه (۱۵سرطان) پایان یافت، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اگر نیاز باشد، در بارۀ احتمال تمدید زمان این روند تصمیم گرفته خواهد شد.

پیش از این، ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در شهرها یک ماه و در ولسوالی‌ها و روستاها، هرکدام ده روز، تمدید شده بودند؛ اما اکنون آن‌چه که بازماندن کسانی از شرکت در انتخابات گفته می‌شود، نگرانی‌ها را برانگیخته است.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به روز شنبه (۱۶سرطان) در نشستی‌که در بارۀ حضور زنان در انتخابات، در کابل برگزار شده بود، در بارۀ احتمال تمدید مهلت ثبت نام‌ها گفت: «در بعضی ولسوالی‌ها یا مواد با تأخیر رسیده، یا فرصت نبوده، یا در آن جا کنترول مخالفین و یا اشخاص زورمند بوده که ما نتوانستیم ثبت نام کنیم. انشاالله در این جا کمیسیون تصمیم خود را می‌گیرد تا که به آن هم وطنان ما هم که فرصت داده شود تا که آنان هم از حق رأی دهی که حق قانونی و مسلم آنان است، از آن محروم نشوند.»    

در همین حال، رییس اجراییه با تأکید بر نیاز به حضور همه‌گان در انتخابات، هشدار می‌دهد که هر پیامد مثبت و منفی برخاسته از این روند، بر آینده کشور اثرگذار خواهد بود.

عبدالله عبدالله، نیز که در این نشست شرکت کرده بود، افزود: «من تشکر می‌کنم از کوشش‌های کمیسیون مستقل انتخابات، این‌ها با مشکلی که مواجه بودند، چیزی را که به ارث گرفتند، کاری را که باید آغاز می‌کردند، همین قدر گفته می‌توانم که یک میراث خوبی به این‌ها برجا نماند تا این‎ها روی آن تهداب مستحکم دیگری آباد کنند و بروند به آینده و یک اصلاحات مختصر بیاورند.»   

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، شمار کسانی که برای رأی دهی در انتخابات مجلس نماینده‌گان و انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، ثبت نام کرده‌اند به ۸ میلیون و ۶۳۱هزار و ۵۶۷ تن می‌‎رسد.

قرار است انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در بیست و هشتم ماه میزان امسال برگزار شود.

هم‌رسانی کنید