تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

انتقادها از برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

درپی برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور، شماری از نامزدان انتخابات و سیاسیون در کشور این کار رییس‌جمهور را غیرقانونی می‌دانند.

از این میان، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور برمبنای سلیقه‌های سیاسی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرده‌است.

هفتۀ پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی، رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی متهم استند که در دوران کار شان دست به فساد مالی زده‌اند و نیز از صلاحیت‌های شان سوء استفاده کرده‌اند.

گلبدین حکمتیار که روز پنج‌شنبه (۲حوت) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، گفت که حکومت باید به گونۀ فردی مشخص می‌ساخت که کدام یک از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات فساد کرده‌اند.

او در این باره افزود: «یک عضو کمیسیون انتخابات گفت که به غیر از یک کاندید، دیگر سندها همه مشکل داشتند یکی آن رییس‌اجراییه است و دیگرش معاونش است از وظیفه‌اش استعفا نداده‌است، معاون دوم رییس‌جمهور استعفا نداده است و به حیث معاون پیشنهاد شده است؛ قانونأ سندهای آنان غیرمعتبر و غیرقانونی است. گفته می‌شود که هردو کمیسیون به گونۀ مشترک تصمیم گرفته بودند که سندهای این نامزدان را غیرقانونی اعلام کنند، اما زورمندان پیشی گرفتند و کمیسیون‌ها را منحل کردند.»

اما، حکومت می‌گوید که گلبدین حکمتیار خود از کسانی بود که خواهان  برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بود.

محمدهدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: «هیچ تصمیم سیاسی نبوده، یکی از کسانی که بسیار بسیار تأکید داشتند که کمیشنران برکنار شوند و حتا خواستار این بودند که به نهادهای عدلی معرفی شوند زندانی شوند محاکمه شوند.»

پیش از این، حنیف اتمر، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز برکناری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را انتقاد کرده‌ بود و رییس‌جمهور را به شتاب‌زده‌گی در این روند متهم ساخته بود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود. رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و پانزده تن دیگر خودشان را در این انتخابات نامزد کرده‌اند.

از سویی دیگر، تاکنون ۵۳ تن از سوی احزاب سیاسی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات نیز یک فهرست پانزده نفری را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی آماده‌ ساخته است.

با این حال، لوی سارنوالی در حال بررسی اتهام‌های فساد مالی، تخلف‌ها و تخطی‌های انتخاباتی بر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات است.

انتخابات ۹۷

انتقادها از برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

هفتۀ پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی، رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

تصویر بندانگشتی

درپی برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی رییس‌جمهور، شماری از نامزدان انتخابات و سیاسیون در کشور این کار رییس‌جمهور را غیرقانونی می‌دانند.

از این میان، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که رییس‌جمهور برمبنای سلیقه‌های سیاسی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرده‌است.

هفتۀ پیش، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور غنی، رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی متهم استند که در دوران کار شان دست به فساد مالی زده‌اند و نیز از صلاحیت‌های شان سوء استفاده کرده‌اند.

گلبدین حکمتیار که روز پنج‌شنبه (۲حوت) در یک نشست در کابل سخن می‌زد، گفت که حکومت باید به گونۀ فردی مشخص می‌ساخت که کدام یک از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات فساد کرده‌اند.

او در این باره افزود: «یک عضو کمیسیون انتخابات گفت که به غیر از یک کاندید، دیگر سندها همه مشکل داشتند یکی آن رییس‌اجراییه است و دیگرش معاونش است از وظیفه‌اش استعفا نداده‌است، معاون دوم رییس‌جمهور استعفا نداده است و به حیث معاون پیشنهاد شده است؛ قانونأ سندهای آنان غیرمعتبر و غیرقانونی است. گفته می‌شود که هردو کمیسیون به گونۀ مشترک تصمیم گرفته بودند که سندهای این نامزدان را غیرقانونی اعلام کنند، اما زورمندان پیشی گرفتند و کمیسیون‌ها را منحل کردند.»

اما، حکومت می‌گوید که گلبدین حکمتیار خود از کسانی بود که خواهان  برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بود.

محمدهدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم رییس‌جمهور در این باره اظهار داشت: «هیچ تصمیم سیاسی نبوده، یکی از کسانی که بسیار بسیار تأکید داشتند که کمیشنران برکنار شوند و حتا خواستار این بودند که به نهادهای عدلی معرفی شوند زندانی شوند محاکمه شوند.»

پیش از این، حنیف اتمر، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز برکناری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را انتقاد کرده‌ بود و رییس‌جمهور را به شتاب‌زده‌گی در این روند متهم ساخته بود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود. رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه، حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و پانزده تن دیگر خودشان را در این انتخابات نامزد کرده‌اند.

از سویی دیگر، تاکنون ۵۳ تن از سوی احزاب سیاسی برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات نیز یک فهرست پانزده نفری را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی آماده‌ ساخته است.

با این حال، لوی سارنوالی در حال بررسی اتهام‌های فساد مالی، تخلف‌ها و تخطی‌های انتخاباتی بر اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخابات است.

هم‌رسانی کنید