تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۷

درانتخابات آینده از دستگاه‌های بایومتریک گذشته کار گرفته می‌شوند

چند روز پس از به تعویق انداختن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات اکنون می‌گوید که در این انتخابات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک که در انتخابات مجلس نماینده‌گان کار گرفته شدند، کار خواهد گرفت.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تنها نرم‌افزارهای این دستگاه‌ها به‌روز خواهند شد و سپس برای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان و روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کار گرفته خواهند شد.

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان را در انتخابات ریاست‌جمهوری با کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به پیش ببرد و روند رأی‌دهی و شمارش آرا را نیز با همین دستگاه‌ها انجام دهد.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «دستگاه‌‎های بایومتریکی که در ادارۀ ملی احصایه وجود دارد، این برای ما کافی و بسنده‌است و ما نیازی برای خریداری جدید نداریم؛ این دستگاه‌ها تنها تجدید پروگرام می‌شوند. وقتی‌که تجدید پروگرام شدند، بجای دو انگشت، ده انگشت بایومتریک می‌شود و با این کار یک قسمت زیادی از مشکلات ما حل می‌شوند.»

کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در انتخابات مجلس نماینده‌گان، از بخش‌های جنجال برانگیز روند انتخابات بود. این دستگاه‌ها در بسیاری از مرکزهای رأی‌دهی درست فعال نشده بودند و در شماری از مرکزها هم با چالش‌های دیگر روبه‌رو بود که مشخصات رأی‌دهنده‌گان را نتوانستند ثبت کنند.

به دلیل همین مشکلات است که پس از درحدود شش ماه، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان را به‌گونۀ کامل اعلام کند.

شماری از آگاهان سیاسی، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات مسؤول است که انتخابات آینده را شفاف برگزار کند.

رحمت الله بیژن‌پور، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دستگاه‌های بایومتریکی که اتفاقأ در کار آزمون، پخته از آب درنیامدند، و بعد این فرصت محدود که در اختیار کمیسیون و دولت است، چه نوع انتخاباتی؟ چه‌گونه می‌توان این انتخابات را به سر آرود که از نوع انتخابات پارلمانی حتا بدتر از آن نباشد.»

به‌تازه‌گی، نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از ناپدید شدن پنج هزار از دستگاه‌های شناخت بایومترک با دیگر ابزارهای شان، پرده برداشته و آن را پرسش برانگیز گفته‌اند.

شماری از این ناظران به این باورند که اگر این دستگاه‌ها پیدا نشوند، انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری با تهدید تقلب روبه‌رو خواهد بود.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بیان داشت: «انتخابات بتواند برگزار شود شک داریم و نگران استیم که با ساختارهای جدید و با وضعیت سیاسی حاکم است خیلی دشوار خواهد بود که یک انتخابات قابل قبول بتواند برگزار شود.»

تصمیم برای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان با به‌کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک پس از آن گرفته شد که قانون انتخابات تعدیل شد و نیز زمان برگزاری انتخابات ریاست از روز بیست ونهم ماه سرطان به روز ششم ماه میزان به تأخیر افتاد.

انتخابات ۹۷

درانتخابات آینده از دستگاه‌های بایومتریک گذشته کار گرفته می‌شوند

کمیسیون انتخابات می‌گوید که تنها نرم‌افزارهای این دستگاه‌ها به‌روز خواهند شد و سپس برای ثبت نام‌ها و روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کار گرفته خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

چند روز پس از به تعویق انداختن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات اکنون می‌گوید که در این انتخابات از دستگاه‌های شناخت بایومتریک که در انتخابات مجلس نماینده‌گان کار گرفته شدند، کار خواهد گرفت.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تنها نرم‌افزارهای این دستگاه‌ها به‌روز خواهند شد و سپس برای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان و روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کار گرفته خواهند شد.

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان را در انتخابات ریاست‌جمهوری با کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک به پیش ببرد و روند رأی‌دهی و شمارش آرا را نیز با همین دستگاه‌ها انجام دهد.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «دستگاه‌‎های بایومتریکی که در ادارۀ ملی احصایه وجود دارد، این برای ما کافی و بسنده‌است و ما نیازی برای خریداری جدید نداریم؛ این دستگاه‌ها تنها تجدید پروگرام می‌شوند. وقتی‌که تجدید پروگرام شدند، بجای دو انگشت، ده انگشت بایومتریک می‌شود و با این کار یک قسمت زیادی از مشکلات ما حل می‌شوند.»

کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در انتخابات مجلس نماینده‌گان، از بخش‌های جنجال برانگیز روند انتخابات بود. این دستگاه‌ها در بسیاری از مرکزهای رأی‌دهی درست فعال نشده بودند و در شماری از مرکزها هم با چالش‌های دیگر روبه‌رو بود که مشخصات رأی‌دهنده‌گان را نتوانستند ثبت کنند.

به دلیل همین مشکلات است که پس از درحدود شش ماه، کمیسیون مستقل انتخابات هنوز نتوانسته نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان را به‌گونۀ کامل اعلام کند.

شماری از آگاهان سیاسی، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات مسؤول است که انتخابات آینده را شفاف برگزار کند.

رحمت الله بیژن‌پور، آگاه مسایل سیاسی گفت: «دستگاه‌های بایومتریکی که اتفاقأ در کار آزمون، پخته از آب درنیامدند، و بعد این فرصت محدود که در اختیار کمیسیون و دولت است، چه نوع انتخاباتی؟ چه‌گونه می‌توان این انتخابات را به سر آرود که از نوع انتخابات پارلمانی حتا بدتر از آن نباشد.»

به‌تازه‌گی، نهادهای ناظر بر انتخابات نیز از ناپدید شدن پنج هزار از دستگاه‌های شناخت بایومترک با دیگر ابزارهای شان، پرده برداشته و آن را پرسش برانگیز گفته‌اند.

شماری از این ناظران به این باورند که اگر این دستگاه‌ها پیدا نشوند، انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری با تهدید تقلب روبه‌رو خواهد بود.

نعیم ایوب زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان بیان داشت: «انتخابات بتواند برگزار شود شک داریم و نگران استیم که با ساختارهای جدید و با وضعیت سیاسی حاکم است خیلی دشوار خواهد بود که یک انتخابات قابل قبول بتواند برگزار شود.»

تصمیم برای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان با به‌کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک پس از آن گرفته شد که قانون انتخابات تعدیل شد و نیز زمان برگزاری انتخابات ریاست از روز بیست ونهم ماه سرطان به روز ششم ماه میزان به تأخیر افتاد.

هم‌رسانی کنید