تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: آماده‌گی نیروهای دولتی برای تأمین امنیت انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نیروهای امنیتی تعهد سپرده اند که امنیت ۵ هزار و ۱۰۰ مرکز رأی دهی را به کمک نیروهای خارجی در روز انتخابات تأمین خواهند کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمییسون مستقل انتخابات، گفت: «در حدود ۲۱ هزار محل جور می شود که این لست ها قبلا همرای شان شریک شده. پلان تدابیر تداربیر امنیتی برای آن گرفته شده و اطمینان در این است که همین مراکز را در روز انتخابات به هرگونه ای که می شود امنیت شان را تأمین بکند. امیدوار استم که به تعهدی که کرده اند عمل کنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون معلومات هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده اند و فهرست نخستین نام‌های رای دهنده‌گان ده ولایت تهیه شده است.

در این بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگویی را با یوسف رشید، رییس اجرایی فیف، عین‌الدین بهادری، کارشناس حقوقی، عبدالعزیز ابراهیمی، معاون‌ سخنگوی کمیسیون انتخابات و مقدم‌ امین، آگاه نظامی، انجام داده‌است.

انتخابات

انتخابات ۹۷: آماده‌گی نیروهای دولتی برای تأمین امنیت انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نیروهای امنیتی تعهد سپرده اند که امنیت ۵ هزار و ۱۰۰ مرکز رأی دهی را به کمک نیروهای خارجی در روز انتخابات تأمین خواهند کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیر کمییسون مستقل انتخابات، گفت: «در حدود ۲۱ هزار محل جور می شود که این لست ها قبلا همرای شان شریک شده. پلان تدابیر تداربیر امنیتی برای آن گرفته شده و اطمینان در این است که همین مراکز را در روز انتخابات به هرگونه ای که می شود امنیت شان را تأمین بکند. امیدوار استم که به تعهدی که کرده اند عمل کنند.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون معلومات هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تن را در بانک اطلاعاتی ثبت کرده اند و فهرست نخستین نام‌های رای دهنده‌گان ده ولایت تهیه شده است.

در این بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگویی را با یوسف رشید، رییس اجرایی فیف، عین‌الدین بهادری، کارشناس حقوقی، عبدالعزیز ابراهیمی، معاون‌ سخنگوی کمیسیون انتخابات و مقدم‌ امین، آگاه نظامی، انجام داده‌است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews