تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها معاش نخواهند داشت

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید که بربنیاد طرح نخستین این نهاد، نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها تنخواه نخواهند داشت و باید به گونۀ افتخاری کار کنند.

رییس انسجام امور شوراهای محلی این نهاد، می‌افزاید که حکومت توان پرداخت یک بودجۀ هنگفت را برای نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها ندارد.

سعیداحمد خاموش، هم‌چنان می‎افزاید که بربنیاد قانون، شوراهای ولسوالی‌ها باید ۲۸۰۰نماینده داشته باشند و حکومت باید ۸۰۰ کارمند خدمات ملکی را برای پیشبرد کارهای  این نماینده گان استخدام نماید: «امتیازاتی که مصرف یک بار دوبار اینان در جلسه‌ها می‌شود یک چیزی به نام حق حظور برای آنان در نظر گرفته شده ولی از این بالاتر در چوکات معاش بازهم از صلاحیت های رییس جمهور و شورای ملی است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۵۵۳۱ تن که ۴۶۵ تن شان زنان استند بسته‌های معلوماتی این کمیسیون را دریافت کرده اند، اما ۹۶۸ تن تا کنون برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خودشان را نامزد کرده‌اند.

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات و ضیا رفعت عضوی پیشین کمسیون شکایات انتخابات. 

انتخابات

انتخابات ۹۷: نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها معاش نخواهند داشت

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید که بربنیاد طرح نخستین این نهاد، نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها تنخواه نخواهند داشت و باید به گونۀ افتخاری کار کنند.

رییس انسجام امور شوراهای محلی این نهاد، می‌افزاید که حکومت توان پرداخت یک بودجۀ هنگفت را برای نماینده‌گان شوراهای ولسوالی‌ها ندارد.

سعیداحمد خاموش، هم‌چنان می‎افزاید که بربنیاد قانون، شوراهای ولسوالی‌ها باید ۲۸۰۰نماینده داشته باشند و حکومت باید ۸۰۰ کارمند خدمات ملکی را برای پیشبرد کارهای  این نماینده گان استخدام نماید: «امتیازاتی که مصرف یک بار دوبار اینان در جلسه‌ها می‌شود یک چیزی به نام حق حظور برای آنان در نظر گرفته شده ولی از این بالاتر در چوکات معاش بازهم از صلاحیت های رییس جمهور و شورای ملی است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۵۵۳۱ تن که ۴۶۵ تن شان زنان استند بسته‌های معلوماتی این کمیسیون را دریافت کرده اند، اما ۹۶۸ تن تا کنون برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها خودشان را نامزد کرده‌اند.

دراین برنامه گرداننده مسعود ملک با عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات و ضیا رفعت عضوی پیشین کمسیون شکایات انتخابات. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews