تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: پیکارهای انتخاباتی نامزدان..

در این بخش برنامه گرداننده‌گان کریم امینی و فواد اکبرزی گفتگویی را دربارۀ ادامۀ پیکارهای انتخاباتی وارایه معلومات و برنامه‌های ۱۱ نامزد وکیل مجلس نماینده‌گان بحث و گفتگو می‌کنند.

مهمانان:

قیوم سجادی، کارشناس سیاسی

انتظارخادم، کارشناس سیاسی

داکترسردار محمد رحیمی، کارشناس سیاسی

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از کابل:

محمد داوود رواش

شکیلا نوید

شکریه جلالزی

روح‌الله سخی زاده

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از ولایت بلخ:

محمد عبده

پریسا شمس سادات

شکیبا شکیب

ذبیح‌الله کاکر

عباس ابراهیم‌زاده

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از ولایت فاریاب:

جمال ناصر فرهمند

سایره شکیب

انتخابات

انتخابات ۹۷: پیکارهای انتخاباتی نامزدان..

در این بخش برنامه گرداننده‌گان کریم امینی و فواد اکبرزی گفتگویی را دربارۀ ادامۀ پیکارهای انتخاباتی وارایه معلومات و برنامه‌های ۱۱ نامزد وکیل مجلس نماینده‌گان بحث و گفتگو می‌کنند.

مهمانان:

قیوم سجادی، کارشناس سیاسی

انتظارخادم، کارشناس سیاسی

داکترسردار محمد رحیمی، کارشناس سیاسی

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از کابل:

محمد داوود رواش

شکیلا نوید

شکریه جلالزی

روح‌الله سخی زاده

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از ولایت بلخ:

محمد عبده

پریسا شمس سادات

شکیبا شکیب

ذبیح‌الله کاکر

عباس ابراهیم‌زاده

نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان از ولایت فاریاب:

جمال ناصر فرهمند

سایره شکیب

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews