تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی حملۀ مهاجمان بر ساختمان وزارت داخله

مقام‌های وزارت امور داخله تأیید کردند که حملۀ مهاجمان بر ساختمان نو وزارت امور داخله پس از نزدیک به دوساعت زمانی پایان یافت که ده مهاجم توسط نیروهای دولتی از پا درآمدند. 

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به طلوع نیوز گفت که حملۀ مهاجمان به این وزارت پایان یافته است اما عملیات بازرسی هنوزهم ادامه دارد. 

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است
گلا حان ساپی، نظامی پیشین
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله
 

فراخبر

فراخبر: بررسی حملۀ مهاجمان بر ساختمان وزارت داخله

مقام‌های وزارت امور داخله تأیید کردند که حملۀ مهاجمان بر ساختمان نو وزارت امور داخله پس از نزدیک به دوساعت زمانی پایان یافت که ده مهاجم توسط نیروهای دولتی از پا درآمدند. 

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، به طلوع نیوز گفت که حملۀ مهاجمان به این وزارت پایان یافته است اما عملیات بازرسی هنوزهم ادامه دارد. 

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است
گلا حان ساپی، نظامی پیشین
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews