تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی نشست عالمان جهان اسلام در عربستان

عالمان جهان اسلام کشتار مردم افغانستان وحمله‌های انتحاری را ناروا اعلام کردند.

بیش از دوصد نماینده ازجمله عالمان دین از پنجاه وهفت کشور اسلامی درپایان نشست دو روزه شان درشهر مکه اعلامیه‌یی  صادر کردند.

در این اعلامیه افغانستان دارای  دولت اسلامی  و مردمان آن مسلمان و بی گناه گفته شده اند وتلاش‌ها برای جنگ در این کشور سزاوار نکوهش  شناخته شده اند.

دراعلامیه از طالبان و حکومت  افغانستان خواسته شده است که آنش بس کنند و گفت‌وگو نمایند.

اعلامیه بربرجسته شدن نقش عالمان دین درروند صلح افغانستان تاکید کرده است.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این نوضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

مولوی عبدالبشیر قانت ،عالم دین

وژمه فروغ ، عضو شورای عالی صلح
 

فراخبر

فراخبر: بررسی نشست عالمان جهان اسلام در عربستان

عالمان جهان اسلام کشتار مردم افغانستان وحمله‌های انتحاری را ناروا اعلام کردند.

بیش از دوصد نماینده ازجمله عالمان دین از پنجاه وهفت کشور اسلامی درپایان نشست دو روزه شان درشهر مکه اعلامیه‌یی  صادر کردند.

در این اعلامیه افغانستان دارای  دولت اسلامی  و مردمان آن مسلمان و بی گناه گفته شده اند وتلاش‌ها برای جنگ در این کشور سزاوار نکوهش  شناخته شده اند.

دراعلامیه از طالبان و حکومت  افغانستان خواسته شده است که آنش بس کنند و گفت‌وگو نمایند.

اعلامیه بربرجسته شدن نقش عالمان دین درروند صلح افغانستان تاکید کرده است.

در این برنامه، گرداننده مسعود ملک این نوضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

مولوی عبدالبشیر قانت ،عالم دین

وژمه فروغ ، عضو شورای عالی صلح
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews