تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: خوشبینی شورای عالی صلح از پیوستن طالبان به گفت‎وگوها

هرچند گروه طالبان فراخوان صلح حکومت افغانستان را که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در بستۀ پیشنهادی به طالبان از سوی رییس جمهور پیشکش شد، توطیه خوانده و آن را رد کردند، اما اکنون شورای عالی صلح، خوشبین است که این گروه، چراغ سبز به فراخوان حکومت نشان دهد.

بستۀ پیشنهادی حکومت افغانستان که هشت فقره دارد، از سوی شورای عالی صلح فرصتی طلایی برای طالبان دانسته می شود که به میز گفت وگو حاضر شوند.

در این برنامه گرداننده فواد امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • سید اسحاق گیلاانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان
  • داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان
فراخبر

فراخبر: خوشبینی شورای عالی صلح از پیوستن طالبان به گفت‎وگوها

هرچند گروه طالبان فراخوان صلح حکومت افغانستان را که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در بستۀ پیشنهادی به طالبان از سوی رییس جمهور پیشکش شد، توطیه خوانده و آن را رد کردند، اما اکنون شورای عالی صلح، خوشبین است که این گروه، چراغ سبز به فراخوان حکومت نشان دهد.

بستۀ پیشنهادی حکومت افغانستان که هشت فقره دارد، از سوی شورای عالی صلح فرصتی طلایی برای طالبان دانسته می شود که به میز گفت وگو حاضر شوند.

در این برنامه گرداننده فواد امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • سید اسحاق گیلاانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان
  • داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews