تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: هشدار بانک مرکزی از ادامۀ قاچاق پول به کشورهای همسایه

بانک مرکزی هشدار می‌دهد که اگر جلو قاچاق پول به کشورهای همسایه گرفته نشود، این روند بر ارزش افغانی اثرهای بدتری خواهد گذاشت.

رییس بانک مرکزی می‌پذیرد که هم اکنون قاچاق پول به کشورهای همسایه جریان دارد و به گفته وی، تنش‌های ایران با غرب، باعث شده‌اند که بیشتر این پول‌های قاچاق، از افغانستان به ایران انتقال یابند و همین روند، کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر به دنبال داشته است.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید مسعود، استاد دانشگاه کابل

حاجی زیرک، سخنگوی سرتاسری صرافان افغانستان

فراخبر

فراخبر: هشدار بانک مرکزی از ادامۀ قاچاق پول به کشورهای همسایه

بانک مرکزی هشدار می‌دهد که اگر جلو قاچاق پول به کشورهای همسایه گرفته نشود، این روند بر ارزش افغانی اثرهای بدتری خواهد گذاشت.

رییس بانک مرکزی می‌پذیرد که هم اکنون قاچاق پول به کشورهای همسایه جریان دارد و به گفته وی، تنش‌های ایران با غرب، باعث شده‌اند که بیشتر این پول‌های قاچاق، از افغانستان به ایران انتقال یابند و همین روند، کاهش ارزش افغانی را در برابر دالر به دنبال داشته است.

در این برنامه گرداننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سید مسعود، استاد دانشگاه کابل

حاجی زیرک، سخنگوی سرتاسری صرافان افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews