تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: ورود کاروان صلح خواهان هلمندی به کابل

پس‌از آن‌که کاروان صلح خواهان هلمندی، پس از ۳۸روز پیاده روی به کابل رسیدند، شماری از این صلح خواهان بدلیل وضعیت بد بهداشتی زیر مراقبت پزشکان قرار گرفتند.

پزشکانی‌که برای مراقبت این صلح خواهان به مسجد عبدالرحمان خان کابل موظف شده‌اند، می‌گویند که شماری از این صلح خواهان وضعیت بهداشتی نامناسبی دارند.

در این برنامه، گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

اقبال خیبر، مسؤول کاروان صلح خواهان هلمندی

بسم الله وطن دوست، سخنگوی کاروان صلح خواهان هلمندی 
 

فراخبر

فراخبر: ورود کاروان صلح خواهان هلمندی به کابل

پس‌از آن‌که کاروان صلح خواهان هلمندی، پس از ۳۸روز پیاده روی به کابل رسیدند، شماری از این صلح خواهان بدلیل وضعیت بد بهداشتی زیر مراقبت پزشکان قرار گرفتند.

پزشکانی‌که برای مراقبت این صلح خواهان به مسجد عبدالرحمان خان کابل موظف شده‌اند، می‌گویند که شماری از این صلح خواهان وضعیت بهداشتی نامناسبی دارند.

در این برنامه، گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

اقبال خیبر، مسؤول کاروان صلح خواهان هلمندی

بسم الله وطن دوست، سخنگوی کاروان صلح خواهان هلمندی 
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews