تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: وضعیت زنان

وزارت امور زنان می گوید که در یک و نیم ماه گذشته بیست و سه رویداد قتل زنان در کشور ثبت شده اند.معین وزارت امور زنان می گوید که ازاین میان دریازده رویداد قتل زنان اعضای خانواده ونزدیکان کشته شده گان دست داشته اند.این وزارت وضعیت زنان را درکشور نگران کننده می گوید.

مهمانان:

فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغانستان
عزیزه عدالت خواه، رئیس حقوق وزارت امور زنان

فراخبر

فراخبر: وضعیت زنان

وزارت امور زنان می گوید که در یک و نیم ماه گذشته بیست و سه رویداد قتل زنان در کشور ثبت شده اند.معین وزارت امور زنان می گوید که ازاین میان دریازده رویداد قتل زنان اعضای خانواده ونزدیکان کشته شده گان دست داشته اند.این وزارت وضعیت زنان را درکشور نگران کننده می گوید.

مهمانان:

فتانه گیلانی، رئیس اجتماع زنان افغانستان
عزیزه عدالت خواه، رئیس حقوق وزارت امور زنان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews