تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی ابعاد و پیامد کودتای محمد داود خان

روز بیست و ششم سرطان برابر است با کودتای محمد داود خان. او در سال ۱۳۵۲ در همین روز در همکاری با جناج پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به سلطنت ۴۰ سالۀ محمد ظاهر شاه فرزند کاکایش پایان داد. نظام جموری را در افغانستان اعلام کرد. بسیاری‌ها این کودتا را سر آغاز یک تحول بزرگی سیاسی در کشور می دانند، اما شمار دیگری باور دارند که کودتای داوود خان یک اشتبا بزرگ سیاسی بود. در نتیجۀ این کودتا به دهۀ دموکراسی یا دهۀ مشروطیت در افغانستان پایان داده شد. قانون اساسی ملغا گردید، دروازه پارلمان بسته شد، نشریه آزاد و غیر دولتی متوقف گردیدند و بدین‌گونه یک نظام خود کامه کودتایی و متمایل به اتخاد شوروی سابق، نظام مشروطۀ شاهی افغانستان را به تاریخ سپرد.

ایا افغانستان هنوز تاوان اشتباهات سیاسی داود خان می پردازد؟ این کودتا در تحولات بعدی سیاسی – اجتماعی در افغانستان چه تاثیراتی برجای گذاشته است.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

* غلام محمد محمدی، تاریخ نگار

* حامد علمی ، نویسنده و پژوهشگر

* میاگل وثیق، آگاه امور سیاسی

* موسی فریور، استاد دانشگاه کابل

گفتمان

گفتمان: بررسی ابعاد و پیامد کودتای محمد داود خان

روز بیست و ششم سرطان برابر است با کودتای محمد داود خان. او در سال ۱۳۵۲ در همین روز در همکاری با جناج پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به سلطنت ۴۰ سالۀ محمد ظاهر شاه فرزند کاکایش پایان داد. نظام جموری را در افغانستان اعلام کرد. بسیاری‌ها این کودتا را سر آغاز یک تحول بزرگی سیاسی در کشور می دانند، اما شمار دیگری باور دارند که کودتای داوود خان یک اشتبا بزرگ سیاسی بود. در نتیجۀ این کودتا به دهۀ دموکراسی یا دهۀ مشروطیت در افغانستان پایان داده شد. قانون اساسی ملغا گردید، دروازه پارلمان بسته شد، نشریه آزاد و غیر دولتی متوقف گردیدند و بدین‌گونه یک نظام خود کامه کودتایی و متمایل به اتخاد شوروی سابق، نظام مشروطۀ شاهی افغانستان را به تاریخ سپرد.

ایا افغانستان هنوز تاوان اشتباهات سیاسی داود خان می پردازد؟ این کودتا در تحولات بعدی سیاسی – اجتماعی در افغانستان چه تاثیراتی برجای گذاشته است.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

* غلام محمد محمدی، تاریخ نگار

* حامد علمی ، نویسنده و پژوهشگر

* میاگل وثیق، آگاه امور سیاسی

* موسی فریور، استاد دانشگاه کابل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews