تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بررسی نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا

اخیرأ نشست سه جانبۀ علمای دینی افغانستان، اندونیزیا و پاکستان که به هدف جست‌وجوی راه‌های صلح و ثبات صلح افغانستان، در اندونیزیا راه اندازی شده بود، باانتشار اعلامیه‌یی به کار خود پایان داد.

طالبان در این نشست اشتراک نکردند. نه تنها اشتراک نکردند؛ بلکه در آستانۀ راه اندازی  این این نشست، با اجرای یک رشته حملات انتحاری خونین در شهر کابل و شمار شهرهای دیگر گذشته از زیان‌های سنگین مالی صدها تن شهروند و نیروهای امنتی کشور را شهید و زخمی ساختند.

این در حالی است که پیش از این در ماه حوت گذشته رییس‌جمهور  بدون هر گونه پیش شرطی، طالبان را به گفت‌وگوهای صلح فراخوانده بود و اما طالبان در پاسخ عملیات بهاری خود  زیرنام « خندق» را آغاز کردند. 

 در یک چنین وضعیتی آیا  چنین نشست‌هایی می‌تواند در امر استقرار صلح و ثبات در افغانستان، سود و ثمری در پی داشته باشد؟

علمای پاکستانی که پیش از این چندین بار فتوای جهاد در افغانستان را صادر کرده اند، با چه نیت و هدفی در چنین نشست های اشتراک می کنند؟ اگر راه حل مشکل افغانستان از چنین نشست هایی نمی گذرد، پس این راه حل در کجاست، در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

•     محمد قاسم حلیمی، عضو شورای علمای افغانستان 
•    داکتر عمر صدر، پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان 
•     محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلامی افغانستان
•     هارون میر، آگاه امور سیاسی 

گفتمان

گفتمان: بررسی نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا

اخیرأ نشست سه جانبۀ علمای دینی افغانستان، اندونیزیا و پاکستان که به هدف جست‌وجوی راه‌های صلح و ثبات صلح افغانستان، در اندونیزیا راه اندازی شده بود، باانتشار اعلامیه‌یی به کار خود پایان داد.

طالبان در این نشست اشتراک نکردند. نه تنها اشتراک نکردند؛ بلکه در آستانۀ راه اندازی  این این نشست، با اجرای یک رشته حملات انتحاری خونین در شهر کابل و شمار شهرهای دیگر گذشته از زیان‌های سنگین مالی صدها تن شهروند و نیروهای امنتی کشور را شهید و زخمی ساختند.

این در حالی است که پیش از این در ماه حوت گذشته رییس‌جمهور  بدون هر گونه پیش شرطی، طالبان را به گفت‌وگوهای صلح فراخوانده بود و اما طالبان در پاسخ عملیات بهاری خود  زیرنام « خندق» را آغاز کردند. 

 در یک چنین وضعیتی آیا  چنین نشست‌هایی می‌تواند در امر استقرار صلح و ثبات در افغانستان، سود و ثمری در پی داشته باشد؟

علمای پاکستانی که پیش از این چندین بار فتوای جهاد در افغانستان را صادر کرده اند، با چه نیت و هدفی در چنین نشست های اشتراک می کنند؟ اگر راه حل مشکل افغانستان از چنین نشست هایی نمی گذرد، پس این راه حل در کجاست، در گفتمان این هفته به این موضوعات می پردازیم.

در این برنامه، گرداننده پرتو نادری، این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

•     محمد قاسم حلیمی، عضو شورای علمای افغانستان 
•    داکتر عمر صدر، پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان 
•     محمد محق، پژوهشگر مطالعات اسلامی افغانستان
•     هارون میر، آگاه امور سیاسی 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews