تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: تهاجم فرهنگی و پاسداری از فرهنگ خودی

در این بخش برنامه گرداننده پرتو نادری گفت‌وگویی را در بارۀ تهاجم فرهنگی و پاسداری از فرهنگ خودی، انجام داده است.

موارد بحث:

  • تهاجم فرهنگی چگونه مفهومی است و با تعامل فرهنگی چه تفاوتی دارد؟
  • آیا تهاجم فرهنگی یک مفهوم ذهنی است، یا این که توسعۀ فن آوری و سیاست‌های متکی بر اقتصاد های بزرگ، آن را به یک جریان جهانی بدل کرده است؟ 
  • آیا افغانستان در معرض تهاجم فرهنگی قرار دارد؟ اگر چنین  است پس جلوه‌های این تهاجم را در کجا و چگونه می‎بینیم؟

مهمانان:

نجیب الله منلی، نویسنده

فردین هاشمی، استاد دانشگاه

ضیا بومیا، رییس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا

ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم

 

گفتمان

گفتمان: تهاجم فرهنگی و پاسداری از فرهنگ خودی

در این بخش برنامه گرداننده پرتو نادری گفت‌وگویی را در بارۀ تهاجم فرهنگی و پاسداری از فرهنگ خودی، انجام داده است.

موارد بحث:

  • تهاجم فرهنگی چگونه مفهومی است و با تعامل فرهنگی چه تفاوتی دارد؟
  • آیا تهاجم فرهنگی یک مفهوم ذهنی است، یا این که توسعۀ فن آوری و سیاست‌های متکی بر اقتصاد های بزرگ، آن را به یک جریان جهانی بدل کرده است؟ 
  • آیا افغانستان در معرض تهاجم فرهنگی قرار دارد؟ اگر چنین  است پس جلوه‌های این تهاجم را در کجا و چگونه می‎بینیم؟

مهمانان:

نجیب الله منلی، نویسنده

فردین هاشمی، استاد دانشگاه

ضیا بومیا، رییس انجمن خبرنگاران جنوب آسیا

ابراهیم عارفی، رییس افغان فلم

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews