تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: قوم‌گرایی و پیامد‌های آن

در این برنامه گرداننده پرتو نادری قوم‌گرایی و پیامدهای آن را با مهمانان این برنامه بحث کرده است.

محور بحث:

•    قوم گرایی به چگونه طرز تفکر سیاسی- اجتماعی گفته می‌شود؟ 

•    قومی گرایی در یک جامعۀ چندین قومی چه پی آمدی‌هایی می تواند داشته باشد؟ 

•    قوم گرایی تا چه اندازه می تواند جامعۀ شهروند مدار را با مشکلات سیاسی – اجتماعی رو به رو کند؟

•    آیا با قوم گرایی می شود که سعادت همه گانی اجتماعی را تامین کرد؟

•    برای رسیدن به یک جامعۀ متکی بر اصول دموکراسی با چه شیوه هایی می توان با قوم گرایی مبارزه کرد؟

مهمانان:

•    بشیر احمد تینج، عضو مجلس نماینده‌گان    

•    زکریا اصولی، حقوق دان                     

•    اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان

•    ضیا بومیا، نویسنده و خبرنگار

گفتمان

گفتمان: قوم‌گرایی و پیامد‌های آن

در این برنامه گرداننده پرتو نادری قوم‌گرایی و پیامدهای آن را با مهمانان این برنامه بحث کرده است.

محور بحث:

•    قوم گرایی به چگونه طرز تفکر سیاسی- اجتماعی گفته می‌شود؟ 

•    قومی گرایی در یک جامعۀ چندین قومی چه پی آمدی‌هایی می تواند داشته باشد؟ 

•    قوم گرایی تا چه اندازه می تواند جامعۀ شهروند مدار را با مشکلات سیاسی – اجتماعی رو به رو کند؟

•    آیا با قوم گرایی می شود که سعادت همه گانی اجتماعی را تامین کرد؟

•    برای رسیدن به یک جامعۀ متکی بر اصول دموکراسی با چه شیوه هایی می توان با قوم گرایی مبارزه کرد؟

مهمانان:

•    بشیر احمد تینج، عضو مجلس نماینده‌گان    

•    زکریا اصولی، حقوق دان                     

•    اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان

•    ضیا بومیا، نویسنده و خبرنگار

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews