تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: اثرات ناگوار تحریم‌های عربستان بر اقتصاد قطر

 تحریم‌های اخیر اقتصادی بر قطر از سوی عربستان سعودی بر وضعیت اقتصادی در این کشور اثرات ناگواری داشته است.
 
شماری از پژوهش‌گران وضیعت اقتصادی در این کشور با نگرانی از وضعیت کنونی اقتصادی قطر می‌گویند که رُشد اقتصادی قطر بسیار بطی است و احتمال دارد که تا پایان امسال در رُشد درآمدهای ناخالص این کشور تا ده درصد کاهش رونما شود.
 
در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با آذرخش حافظی، رییس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است. 

جهان نما

جهان نما: اثرات ناگوار تحریم‌های عربستان بر اقتصاد قطر

 تحریم‌های اخیر اقتصادی بر قطر از سوی عربستان سعودی بر وضعیت اقتصادی در این کشور اثرات ناگواری داشته است.
 
شماری از پژوهش‌گران وضیعت اقتصادی در این کشور با نگرانی از وضعیت کنونی اقتصادی قطر می‌گویند که رُشد اقتصادی قطر بسیار بطی است و احتمال دارد که تا پایان امسال در رُشد درآمدهای ناخالص این کشور تا ده درصد کاهش رونما شود.
 
در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با آذرخش حافظی، رییس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews